Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: TRẦN THÚY HIỀN HIỀN
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 148 Trần Thủ Độ - Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thuyhienhoa@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~thuyhienhoa

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2011 đến Năm 2015: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Lịch sử ; Chuyên ngành - Lịch sử Việt Nam Tại Đại học sư phạm Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 16-08-2018 đến nay: Trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Trường Chính trị Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở CĂN CỨ ĐỊA MIỀN NÚI CÁC TỈNH NAM – NGÃI – BÌNH – PHÚ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ NHỮNG NĂM 1954 – 1965
The education and training activities in the revolutionary bases of the Nam–Ngai–Binh–Phu provinces in the resistance war against the American imperialists in the period of 1954 – 1965

Tác giả: TRẦN THÚY HIỀN HIỀN Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 84 Năm: 2014
[2] Bài báo: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở CĂN CỨ ĐỊA MIỀN NÚI CÁC TỈNH NAM – NGÃI – BÌNH – PHÚ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ NHỮNG NĂM 1954-1965
THE EDUCATION AND TRAINING ACTIVITIES IN THE REVOLUTIONARY BASES OF THE NAM-NGAI-BINH-PHU PROVINCES IN THE RESISTANCE WAR AGAINST THE AMERICAN IMPERIALISTS IN THE PERIOD OF 1954-1965

Tác giả: TRẦN THÚY HIỀN HIỀN Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: Năm: 2014
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - - Cấp trường ; Năm: 2014 - 2016.
[2] Chiến sỹ thi đua - - Cấp trường ; Năm: 2014 - 2016.
[3] Giấy khen - - UBND Thành phố ; Năm: 2016.
[4] Bằng khen - - Bộ ; Năm: 2017.