Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Trung Phương
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Trạch
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục, Lịch sử, Văn hóa
Chuyên ngành giảng dạy: Phương pháp dạy – học lịch sử
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113841913
E-mail: trungphuongqp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://scv.ued.udn.vn/~truong-trung-phuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Lịch sử; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lịch sử Tại Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-11-2011 đến 01-11-2011: Giảng viên tập sự - Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-11-2011 đến 01-11-2014: Giảng viên - Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Some measures to create learning interest for students in teaching history at high school

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 131 Năm: 2017
[2] Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
Applying Prezi software in teaching history at high school based on the orientation towards the promotion of students’ positiveness

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 88 Năm: 2016
[3] Bài báo: TÍCH HỢP SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. MỘT BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ
INTEGRATED MATERIALS USED IN TEACHING GEOGRAPHY HISTORY IN SCHOOL. A MEASURE OF EFFECTIVE TEACHING

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: ISBN:978-604-912-304-7 Trang: 443-449 Năm: 2014
[4] Bài báo: GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO THẾ HỆ TRẺ THÔNG QUA TÁC PHẨM "LỊCH SỬ NƯỚC TA" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: ISBN:978-604-80-0796-6 Trang: 757-763 Năm: 2014
[5] Bài báo: SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MATERIALS USED IN TEACHING GEOGRAPHY HISTORY SENIOR SECONDARY SCHOOL

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: ISSN 1859-4603 Trang: 89-93 Năm: 2014
[6] Bài báo: DANH TƯỚNG HOÀNG TÁ VIÊM - "KIẾN TRÚC SƯ" TRONG CÔNG CUỘC TIỂU PHỈ VÀ KHÁNG PHÁP NỬA SAU THẾ KỶ XIX
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: ISBN 978604541710-2 Trang: 285-293 Năm: 2014
[7] Bài báo: GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN THÔNG QUA MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ, ĐỘI NHÓM
Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 100-106 Năm: 2014
[8] Bài báo: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐÀO DUY TỪ TRÊN LĨNH VỰC QUÂN SỰ DƯỚI THỜI CHÚA NGUYỄN
THE CONTRIBUTIONS OF DAO DUY TU ON THE MILITARY FIELD IN THE TIMES OF NGUYEN LORDS

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 33 Trang: 243-252 Năm: 2012
[9] Bài báo: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MỘT VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO THỜI KỲ HỘI NHẬP
EDUCATION OF ETHICS AND PERSONALITY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS - AN IMPORTANT ISSUE IN PROCESSING ADVANCED EDUCATIONAL AND HIGH QUALITY CONSTRUCTION IN INTEGRATION

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 87 Trang: 635-642 Năm: 2011
[10] Bài báo: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ NGƯỜI THẦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
APPLYING VIEWS OF THE PRESIDENT HO CHI MINH ABOUT THE ROLE OF TEACHERS IN IMPROVING THE QUALITY OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN OUR COUNTRY TODAY

Tác giả: Trương Trung Phương Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 33 Trang: 206-213 Năm: 2011
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng năm 2009 - Thành phố ; Năm: 2009, Ngày 21-06-2009.
[2] Bằng khen - Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 - Toàn quốc ; Năm: 2012, Ngày 24-12-2012.