Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lương Thị Thêu
Ngày sinh: 1990
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Nhà số 6, Ngõ 1, Phố Cù Chính Lan, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại cơ quan:
E-mail: luongtheu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHA CỦA CHẤT HẠT NHÂN ĐỐI XỨNG TIỆM CẬN
A study on the phase structure of asymptotic symmetric nuclear matter

Tác giả: Lương Thị Thêu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 11 Năm: 2015
Quốc tế