Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2, P.Xuân Hòa, Tx.Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dungsuhpu2@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỰ CHI VIỆN CỦA HẬU PHƯƠNG THANH - NGHỆ - TĨNH CHO CHIẾN TRƯỜNG BẮC BỘ TRONG NHỮNG NĂM 1950-1954
The Thanh-Nghe-Tinh rear’s aid to the Northern Vietnam battlefield from 1950 to 1954

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 35 Năm: 2015
Quốc tế