Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Xuân Hiệp
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Duy Tân, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Đại học Duy Tân, K7/25 Quang Trung, TP.Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hiepdtu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DU LỊCH TÂM LINH PHẬT GIÁO TẠI ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
BUDDHISM SPIRITUAL TOURISM IN DA NANG: CURRENT SITUATION & DEVELOPING ORIENTATION

Tác giả: Trần Xuân Hiệp Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 50 Năm: 2018
[2] Bài báo: QUAN HỆ ĐỐI THOẠI ASEAN - TRUNG QUỐC: NGUYÊN NHÂN, QUÁ TRÌNH VÀ Ý NGHĨA
Asean - China dialogic relation: reasons, establishment and significance

Tác giả: Trần Xuân Hiệp Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 29 Năm: 2017
[3] Bài báo: CÔNG TÁC KHẢO HẠCH ĐỘI NGŨ QUAN LẠI DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802 -1885)
The task of examining the officialdom under the Nguyen dynasty (1802 – 1885)

Tác giả: Trần Xuân Hiệp Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 36 Năm: 2015
Quốc tế