Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Quảng văn Ngọc
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hiệp Thuận, Hiệp Đức, Quảng Nam
Quê quán: Hiệp Thuận, Hiệp Đức, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam (cổ - trung)
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 24 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ngocvptuqnam@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~Quảng Văn Ngọc

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NÉT ĐẶC SẮC TRONG THỦ PHÁP KỂ CHUYỆN CỦA VŨ TRINH QUA LAN TRÌ KIẾN VĂN LỤC
Distinctive features of Vu Trinh’s storytelling method through Lan Tri kien van luc

Tác giả: Quảng văn Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 63 Năm: 2015
Quốc tế