Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Phan Hiếu
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán: Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế Chính trị Mác – Lênin; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Kinh tế
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 168 Trưng Nữ Vương
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranphanhieu82@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-phan-hieu

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2014 đến Năm 2018: Trình độ - Chọn trình độ; Ngành - Kinh tế ; Chuyên ngành - Kinh tế chính trị Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thực trạng đạo đức nhà giáo ở Việt Nam hiện nay - Nguyên nhân và kiến nghị
Tác giả: Trần Phan Hiếu, Nguyễn Hùng Vương Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia - Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay Số: Trang: 168-175 Năm: 2019
[2] Bài báo: Vấn đề đất đai trong công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Brazil và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: TC Châu Mỹ ngày nay Số: 4(253) Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: Chính sách và pháp luật đất đai của Hoa Kì và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: TC Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số: 537 Trang: 70-74 Năm: 2019
[4] Bài báo: LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOA TRUNG (TRUNG QUỐC) VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
COOPERATION IN TEACHER TRAINING BETWEEN UNIVERSITIES AND SCHOOLS AT CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY (CHINA) AND LESSONS FOR VIET NAM

Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 68 Năm: 2017
[5] Bài báo: COOPERATION IN TEACHER TRAINING BETWEEN UNIVERSITIES AND SCHOOLS AT CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY AND LESSONS FOR VIET NAM
COOPERATION IN TEACHER TRAINING BETWEEN UNIVERSITIES AND SCHOOLS AT CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY AND LESSONS FOR VIET NAM

Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 26(05) Trang: 109-114 Năm: 2017
[6] Bài báo: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: HTKH Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: Trang: 27-31 Năm: 2017
[7] Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ
The status and measures for the effective improvement of medical ethics education for medical students in the south central coast

Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: ISBN: 978-604-947-640-2 Trang: 206-212 Năm: 2016
[8] Bài báo: Liên minh kinh tế tiền tệ Tây phi (UEMOA): Quá trình hình thành, phát triển và những thách thức hiện nay
Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: TC nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Số: 5 (129), 2016 Trang: Năm: 2016
[9] Bài báo: Vai trò trồng Bông ở khu vực Tây phi, Tạp chi Nghiên cứu Châu phi và Trung đông, số 4 (128), 2016
Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: TC nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Số: số 4 (128),2016 Trang: Năm: 2016
[10] Bài báo: Sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam vấn đề và gợi ý chính sách
Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: KY hội thảo Vận dụng Hiến pháp 2013 và luật đất đai vào giảng dạy kinh tế chính trị - Viện Kinh tế Chính trị học – Học viện Chính trị quốc gia HCM Số: 1 Trang: 82-93 Năm: 2015
[11] Bài báo: Tăng cường giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin trong các trường Đại học, cao đẳng trong tình hình hiện nay
Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: KY HTKH quốc gia 'Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt nam hiện nay' Số: Trang: 669-680 Năm: 2014
[12] Bài báo: Xuất khẩu cà phê của Việt nam sang thị trường Trung Đông - Bắc Phi
Vietnamese Coffe export into the Middle Eastern - North African market

Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: TC nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Số: 06(106) Trang: 35 -40 Năm: 2014
[13] Tham luận: Liên kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng trải nghiệm cho sinh viên
Cooperation between Universities and Enterprises to enhance students' oportunities for pratical experiences

Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: KY hội thảo khoa học Số: Tháng 5/2014 Trang: 99-107 Năm: 2014
[14] Bài báo: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Châu phi: cơ hội và thách thức
Export of Vietnam's Agricultural Products to Africa: Opportunities and Challenges

Tác giả: Trần Phan Hiếu Tạp chí: TC nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Số: 04(104) Trang: 34-41 Năm: 2014
Quốc tế