Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: MENVILAY SESAVANH
Ngày sinh: 1968
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Nghiên cứu sinh - Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: k 26, khoa Hóa , trường Đại học sư phạm, Đại học Đà nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: sesavanh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Những kết quả bước đầu về thành phần hóa học của củ nghệ vàng (Curcuma longa L.) thu hái ở tỉnh Champasack Lào
Primary study of Chemical compounds Curcuma longa L. from Champasack Laos

Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, MENVILAY SESAVANH Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 07(116)/2017 Trang: 126-129 Năm: 2017
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG CỦ NGHỆ VÀNG CHAM - PA - SẮC, LÀO VÀ SO SÁNH VỚI NGHỆ VÀNG KONTUM, VIỆT NAM
Determination of chemical composition in curcuma longa collected in Champasack province, Lao and the comparation to curcuma longa in Kontum, Vietnam

Tác giả: MENVILAY SESAVANH, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 29 Năm: 2016
Quốc tế