Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Đoàn Phương Thảo
Ngày sinh: 1990
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quy Nhơn, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Đại học (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: cao học sử k16
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phuongthao2051990@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ CỦA TỈNH QUẢNG NAM (VIỆT NAM) VỚI TỈNH SÊ KÔNG (LÀO) TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2014: THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG
The friendship and cooperative relationship between Quang Nam province (Vietnam) and Sekong province (Laos) from 1999 to 2014: Achievements and Prospects

Tác giả: Lê Đoàn Phương Thảo Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 61 Năm: 2015
Quốc tế