Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán: Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2002
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2006)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Giáo dục học mầm non; Ngữ âm học tiếng Việt, Từ vựng học tiếng Việt, Ngôn ngữ trẻ em
Chuyên ngành giảng dạy: Tiếng Việt, Tiếng Việt thực hành, Phương pháp phát triển ngôn ngữ
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nhan.ltthanh@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1998 đến Năm 2002: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Ngữ văn; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2003 đến Năm 2006: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ học; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-12-2002 đến 28-02-2014: Giảng viên - Khoa GD Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Từ 01-03-2014 đến 06-11-2014: Giảng viên - Khoa GD Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đạ học Đà Nẵng
Từ 07-11-2014 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ĐHSP - ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng tiền đọc viết của trẻ 5 tuổi
Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Nhàn , Thành viên: Lê Thị Thanh Nhàn ,Lê Thị Thanh Nhàn , Mã số: T2015-03-17

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thiết kế phim hoạt hình hỗ trợ hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học bằng phần mềm A.P CS6
Make Cartoon supporting activities of familiarizing literature for preschoolers with software A.P CS6

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Hoài Thương Tạp chí: TC thiết bị Giáo dục Số: 136 Trang: 34-36 Năm: 2016
[2] Bài báo: XÁC LẬP KHUNG THÀNH TỐ NĂNG LỰC TIỀN ĐỌC VIẾT TUỔI MẦM NON
Building up the component framework for emergent literacy at preschool stage

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 106 Năm: 2016
[3] Bài báo: Nhiệm vụ cho trẻ làm quen chữ cái ở trường mầm non từ góc nhìn ngôn ngữ học
Familiarizing preschool children with the Vietnamese alphabet from the perspective of linguistics

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 19(02) Trang: 100 - 105 Năm: 2016
[4] Bài báo: Dạy Tiếng Việt lớp 1 theo phương pháp công nghệ giáo dục: những đòi hỏi về năng lực nghề nghiệp đối với giáo viên
Teaching Vietnamese grade 1 method by educational technology: the requirements of professional capacity for teachers

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: Hội thảo Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế Số: Trang: 209-216 Năm: 2016
[5] Bài báo: Phát triển khả năng nhận thức ngữ âm cho trẻ mầm non thông qua trò chơi học tập
Development of phonological awareness abilities for preschool children by learning games

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 124 Trang: 71-74 Năm: 2015
[6] Bài báo: Vận dụng LA vào thiết kế hoạt động học tập theo định hướng dạy học tích hợp
Applying LA to design learning activities in the orientation towards intergrated teaching

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: Hội thảo bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm năm 2015 Số: Trang: 655-663 Năm: 2015
[7] Bài báo: Xây dựng hệ thống tư liệu hỗ trợ hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5 – 6 tuổi
Building data system to support activity acquainted literary works for children 5-6 years old.

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: TC Thiết bị giáo dục Số: 118 Trang: Năm: 2015
[8] Bài báo: “INFANT-DIRECTED SPEECH” VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ EM
“Infant-directed speech” and child language development

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 96 Năm: 2015
[9] Bài báo: Về phạm trù loại từ trong tiếng Việt
About category classifier in Vietnamese

Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn Tạp chí: Số: 6 Trang: 33-41 Năm: 2013
Quốc tế