Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thế Hoàn
Ngày sinh: 1966
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hoandhqb@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA HAI VỊ LÃNH TỤ V.I. LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH
Similarities between the two leaders - V.I. Lenin and Ho Chi Minh

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 40 Năm: 2015
Quốc tế