Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: TRẦN THỊ HẰNG
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Học viện Chính trị - Hành chính KV3, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị - Hành chính KV3
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lehang.qhqt@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VẤN ĐỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
The issue of protecting independence and sovereignty of developing countries in the present context

Tác giả: TRẦN THỊ HẰNG Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 32 Năm: 2015
Quốc tế