Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Thị Hương
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận chung về báo chí, loại hình báo in. lịch sử báo chí thế giới, mối quan hệ giwaxx báo chí và các lĩnh vực khác; Báo chí - văn học; truyền thông - thư viện
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113.733328
E-mail: quynhhuong311@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/~pham-thi-huong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Trần Thị yến Minh , Thành viên: Phạm Thị Hương , Mã số: Dd2015-03-74
[2] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng đề thi tự luận một số học phần chuyên ngành báo chí - Khoa Ngữ Văn
Chủ nhiệm: Phạm Thị Hương , Mã số: T2011-DDN03-33

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Trang bị một số kỹ năng thẩm định thông tin trên Internet và mạng xã hội cho sinh viên báo chí
Tác giả: Phạm Thị Hương Tạp chí: Seminar Dạy và học báo chí trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin Số: Trang: 24-31 Năm: 2018
[2] Bài báo: Quảng bá thư viện đại học trong bối cảnh bùng nổ truyền thông
Tác giả: Phạm Thị Hương Tạp chí: HTKH thông tin thư viện, ĐHBK Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: NHẬN THỨC CỦA CÔNG CHÚNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG
AUDIENCE PERCEPTION TOWARD THE UD BRAND

Tác giả: Phạm Thị Hương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2 (111)_2017 Trang: 12-18 Năm: 2017
[4] Bài báo: TIẾP CẬN CÔNG CHÚNG VĂN HỌC BẰNG PHƯƠNG TIỆN BÁO CHÍ TRONG BỐI CẢNH BÙNG NỔ THÔNG TIN
ACCESSING TO LITERARY PUBLIC BY MEANS OF THE PRESS IN THE CONTEXT OF INFORMATION EXPLOSIO

Tác giả: Phạm Thị Hương Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa Số: Trang: 184-191 Năm: 2016
[5] Bài báo: CÁC NHÀ BÁO VIỆT NAM VỚI VIỆC PHỔ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ NHỮNG NGÀY ĐẦU
Vietnamese journalists with the diffusion and development of the Vietnamese national script in its infancy

Tác giả: Phạm Thị Hương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 26 Năm: 2015
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Đường biên - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Văn họcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đường biên 2 - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam