Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Phước Minh
Ngày sinh: 1959
Giới tính: Nam
Nơi sinh: TP. Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Địa lý, Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế - Việt Nam, Năm: 1981
Đơn vị công tác: Phòng KH, SĐH & HTQT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa Địa lý
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý; GIS; Du lịch
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý du lịch; Địa lý kinh tế-xã hội; Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Khoa học trái đất
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 461/12 Hải phòng, TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 84-511-3730989
E-mail: truongphuocminh108@yahoo.com; truongphuocminh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-phuoc-minh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1977 đến Năm 1981: Trình độ - Đại học; Ngành - Địa lý; Chuyên ngành - Địa lý Tại Trường Đại học Tổng hợp Huế, Việt Nam
Từ Năm 1995 đến Năm 2003: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Địa lý; Chuyên ngành - Địa lý kinh tế Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2001 đến Năm 2001: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Tourism; Chuyên ngành - Tourism Planning Tại The University of Queensland, Australia, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2008: Trình độ - Tiến sĩ khoa học; Ngành - Tourism; Chuyên ngành - Tourism planning Tại Sejong University and KFAS, Korea, Korea, Republic of

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 08-08-1977 đến 01-01-1981: Sinh viên - Đại học: Đại học Tổng Hợp Huế
Từ 01-01-1995 đến 01-01-2003: Tiến sĩ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Từ 07-08-2001 đến 12-01-2001: NCS Tiến sĩ - The University of Queensland, Australia
Từ 01-01-2007 đến 01-01-2008: Visiting professor - Sejong University, KFAS-Korea
Từ 01-01-2003 đến 01-01-2005: Tổ trưởng - Tổ Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Từ 04-08-2005 đến 03-08-2010: Trưởng Khoa - Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Từ 05-10-2010 đến 21-08-2014: Trưởng Phòng - Phòng Khoa học-Sau Đại học & Hợp tác Quốc tế
Từ 01-01-2015 đến 01-12-2019: Trưởng Khoa - Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bản đồ ngập lụt Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar
Chủ nhiệm: Trần Thị Ân , Thành viên: Nguyễn Thị Diệu ,Trương Phước Minh , Mã số: T2018-TN-01
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng , Thành viên: Trương Phước Minh , Mã số: T2018-KN-02
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[4] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí Kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển năng lực sinh viên
Chủ nhiệm: Nguyễn Đặng Thảo Nguyên , Thành viên: Đậu Thị Hoà ,Trương Phước Minh , Mã số: T2016 – 03 - 14
[5] Liên kết: The study on application of Participatory WebGIS to "Spatial visualization of community problems" in Rural Vietnam
Chủ nhiệm: Kazunobu Tsutsui , Thành viên: Trương Phước Minh ,OYOSHI Kei ,FUJIYAMA Ko ,Nguyễn Kim Lợi ,NAGASAWA Ryota ,Nguyễn Quang Tuấn ,Trần Anh Tuấn ,KIMURA Yoshinari , Mã số: Toyota Foundation
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý du lịch (Tourism Geography) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Mã số: Đ2013-03-51-BS
[7] Cấp cơ sở (Trường): Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng phân bố khoáng sản ở Thành phố Đà Nẵng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu địa chất địa phương
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Mã số: T2012-03-20
[8] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Nam ,Nguyễn Thị Diệu ,Trần Thị Ân , Mã số: Đ 2011-03-10
[9] Cấp cơ sở (ĐHĐN): An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Da Nang City.The Korea Foundation for Advanced Studies-Korea, 2008
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Mã số: KFAS-2007
[10] Cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển du lịch đối với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở TP.Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Mã số: B2003-16-26
[11] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu phát triển loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh , Mã số: TP-07-12_2003
[12] Cấp Bộ: Tổ chức lãnh thổ du lịch Quảng Nam-Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Mã số: LA_TS_2003
[13] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất.
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Mã số: DHDN-1997
[14] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[15] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[16] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[17] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: t2018-KN-02
[18] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[19] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KH-02
[20] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh , Mã số: T2018-Kh-02
[21] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[22] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[23] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH RADAR
Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 15(11b) Trang: 79-84 Năm: 2018
[2] Bài báo: Xây dựng bản đồ ngập lụt TP Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar
Flood Mapping for Danang city, Vietnam Using Radar Satellite Data

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 Số: 01 Trang: 599-603 Năm: 2018
[3] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬT CHẤT KĨ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE AND TECHNICAL MATERIALS FOR THE DEVELOPMENT OF RIVER TOURISM IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Đoàn Thị Thông Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[4] Bài báo: Xây dựng dữ liệu GIS về giao thông phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Construction of GIS data on communications for fire prevention and fighting in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Trương Phước Minh, Hồ Phong Tạp chí: KY hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 Số: 01 Trang: 1278-1286 Năm: 2018
[5] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG, VẬT CHẤT KỸ THUẬT TUYẾN DU LỊCH SÔNG HÀN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Assessment of infrastructure and material facilities of Han river tourism routes to development of tourism in Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: Trang: 452-462 Năm: 2018
[6] Bài báo: Phát triển du lịch Việt Nam trong xu hướng đồng hành với du lịch vùng và thế giới
Vietnam tourism development towards integration into regional and global tourism

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: 1 Trang: 785-795 Năm: 2018
[7] Bài báo: PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
The development of river tourism in Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9 Số: Trang: 696-704 Năm: 2016
[8] Bài báo: Ứng dụng mô hình swat nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước lưu vực sông Thu Bồn chảy qua huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Research impact of land use change to water balance in Thu Bon watershed run through Nong Son districts of Quang Nam province by SWAT model

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Hồ Phong, Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: KY hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 Số: 1 Trang: 1256-1266 Năm: 2016
[9] Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất theo số dân ở thành phố Đà Nẵng
Study on land use follow number of people in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đinh Trần Mỹ Linh, Trương Phước Minh Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2016 Số: 1 Trang: 553 - 561 Năm: 2016
[10] Bài báo: Nghiên cứu xu hướng phát triển không gian và dự báo biến động đô thị ở thành phố Đà Nẵng
Research development trends spatial and forecast urban change in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017 Số: 1 Trang: 563 - 571 Năm: 2016
[11] Bài báo: Xây dựng và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trú trên nền Web phục vụ nhu cầu du lịch ở quận Thanh Khê và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Building and exploit the accommodation database system based on web for tourism demands at thanh khe and Lien Chieu districts in Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2015 Số: Trang: Năm: 2015
[12] Bài báo: Du lịch cộng đồng - Hướng phát triển cho khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm
Community-based tourism - a new direction for the development of Cham Island World Biosphere Reserve

Tác giả: Đinh Thị Lựu, Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 50 Năm: 2015
[13] Bài báo: Tác động của biến động sử dụng đất đến thay đổi nhiệt độ ở thành phố Đà Nẵng
Researching on the effects of land use changes towards the surface temperature change in Danang city

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Số: 1 Trang: 101-110 Năm: 2015
[14] Bài báo: Phân vùng nguy cơ trượt lở đất huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Landslide hazard and risk zoning in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Số: 1 Trang: 385-394 Năm: 2015
[15] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý du lịch (Tourism Geography)phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Researching and compiling the tourism geography syllabus for teaching intensive English at The University of Danang

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 102 Năm: 2014
[16] Bài báo: Phân vùng nguy cơ trượt lở đất ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Landslide hazard and risk zoning in hoa vang district, Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[17] Bài báo: Đánh giá định lượng xói mòn đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Quantitive assessment soil erosion in Cu De watershed, Da Nang city

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014 Số: Trang: 911 - 919 Năm: 2014
[18] Bài báo: Tích hợp GIS và phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn trong đánh giá thích nghi đất đai xã Điện An, huyện Điện Bàn-Tỉnh Quảng Nam
GIS integration and multi criteria analysis method for land sustainable assessment Dien An village, Dien Ban district, Quang Nam province

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng GIS toàn quốc 2013 Số: Trang: 416-422 Năm: 2014
[19] Bài báo: Vai trò của khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm đối với sự phát triển kinh tế biển
The important role of the Cham islands biosphere reserve in the development of marine economy

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 11 Trang: 15-19 Năm: 2014
[20] Bài báo: Nghiên cứu "Năng lực bản đồ" và "Nhận thức không gian" của người dân nông thôn tỉnh Quảng Nam
a study on “map literacy” and “spatial literacy” of rural people in quang nam province

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 11/2014 Trang: 30-36 Năm: 2014
[21] Bài báo: Nghiên cứu phát triển du lịch ở dải bờ biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững
A study on sustainable tourism development at the coastal area in Danang City

Tác giả: Trương Phước Minh, Lê Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 7(02) Trang: 55-60 Năm: 2013
[22] Bài báo: Sức hấp dẫn và ảnh hưởng của cuộc thi pháo hoa quốc tế đối với sự phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng
The attractions and influences of the international fireworks competition on Danang tourism development

Tác giả: Phạm Thị Hợi, Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: Trang: 314-318 Năm: 2013
[23] Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở TP. Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư
Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 222- 2222 quyển 4 Năm: 2012
[24] Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực Sông Bé
Assessing water discharge in Be river basin, Vietnam by using GIS and SWAT model

Tác giả: Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi, Trương Phước Minh Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011 Số: Trang: Năm: 2011
[25] Bài báo: Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa tam, tỉnh Lâm Đồng
Assesing Soil Erosion in Da Tam Watershed, Lam Dong Province by using GIS technique

Tác giả: Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi, Trương Phước Minh, Lê Hoàng Tú Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 146-157 Năm: 2011
[26] Bài báo: Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt nam (Trường hợp nghiên cứu lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam)
Assessing climate change impacts and adaptation in central Vietnam using SWAT and community based approach (Case study in Vu Gia watershed, Quang Nam Province, Vietnam)

Tác giả: Nguyễn Kim Lợi, Trương Phước Minh Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2011. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 41-50 Năm: 2011
[27] Bài báo: Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh LANSAT 7 ETM +
Researching the land surface temperature in Danang City from the satellite image of LANSAT 7 ETM +

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011 Số: Trang: 14-21 Năm: 2011
[28] Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng
A study of landslide in danang city by using Remote sensing and GIS technology

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011 Số: Trang: 230 - 237 Năm: 2011
[29] Tham luận: Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng
Application Remote sensing and GIS for establish land use status mapping in DaNang city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010 Số: Trang: 73 - 77 Năm: 2010
[30] Bài báo: So sánh chương trình đào tạo ngành Địa lý ở Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng với các nước.
A comparison the curriculum for Bachelor of Geography in the University of Education-UD with other countries.

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 [41] Trang: 115-120 Năm: 2010
[31] Bài báo: Trái đất ngày càng mong manh.
Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Báo Đà Nẵng cuối tuần, 15/3/2009. Số: Trang: Năm: 2009
[32] Bài báo: Phân tích cơ cấu nguồn khách và đặc điểm thị trường khách du lịch ở TP Đà Nẵng.
Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Số: Trang: 113-120 Năm: 2004
[33] Bài báo: Phát triển các loại hình và dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng
The development of some types of tourism in Da Nang City

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Sở Du Lịch Đà Nẵng Số: Trang: 32-39 Năm: 2003
[34] Bài báo: Có thể phát triển du lịch sinh thái ở Liên Chiểu
We can develop ecotourism in Lien Chieu District

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Báo Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1999
[35] Bài báo: Địa lý và những ứng dụng trong lĩnh vực du lịch
Geography and its applications in the field of tourism

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 65 - 67 Năm: 1998
[36] Bài báo: Nguồn gốc thành tạo và đặc điểm thạch học đá Granit Hải Vân.
Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 197-202 Năm: 1998
[37] Bài báo: Tổ chức lãnh thổ cụm du lịch Bà Nà-Liên Chiểu-Hải Vân đối với sự phát triển kinh tế Quận Liên Chiểu
Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 63-69 Năm: 1998
[38] Bài báo: Phát triển du lịch Dung Quất như thế nào?
How to develop tourism sector in Dung Quat ?

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Tạp chí Du lịch Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1998
[39] Bài báo: Bàn về cơ cấu dịch vụ du lịch ở Duy Xuyên
A discussion on the structure of tourism services in Duy Xuyen District

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Sở Du lịch Đà Nẵng Số: Trang: 31-32 Năm: 1998
[40] Bài báo: Tổ chức lãnh thổ du lịch khu công nghiệp Dung Quất
Tourism planning in DungQuat industrial zone

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Dung Quất Số: Trang: 259-264 Năm: 1997
[41] Bài báo: Nghiên cứu cơ cấu ngành dịch vụ phục vụ du lịch ở Hội An
A study on structure of tourism services in Hoi An

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: “Thông báo Khoa học. Trường ĐHSP Hà Nội Số: Trang: 68 - 73 Năm: 1997
Quốc tế
[1] Bài báo: Tác động biến động sử dụng đất đến thay đổi nhiệt độ ở thành phố Đà Nẵng
Researching on the effects of land use changes towards the surface temperature change in Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: Số: Trang: 101-110 Năm: 2015
[2] Bài báo: Đánh giá và phân vùng nguy cơ trượt lở đất huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Landslide hazard and risk zoning in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: Số: Trang: 385-394 Năm: 2015
[3] Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu trượt lỡ đất tại TP. Đà Nẵng phục vụ sản xuất và tái định cư
Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2012
[4] Bài báo: Nghiên cứu các mô hình quy hoạch và quản lý du lịch ở Hàn Quốc để áp dụng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng
An investigation into the models of tourism planning and management in Korea for application to tourism development in Danang City

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 106-110 Năm: 2011
[5] Bài báo: So sánh chương trình đào tạo ngành Địa lý ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với các nước
Curriculum of Geography and its training at Danang College of Education.

Tác giả: Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2007

Sách - giáo trình
[1] Địa lý du lịch quốc tế. Dịch từ nguyên bản tiếng Anh của I.A Matly (Michigan State University). - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ Trường ĐHSP , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] - - - Chọn cấp khen thưởng .
[2] Giấy khen - Giảng viên Giỏi - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2003, Quyết định số: 18.11.03.