Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Văn Sáng
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán: Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Tại: Trường Đại học Khoa học Huế - Việt Nam, Năm: 1999
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Việt ngữ học (ngữ âm-phương ngữ học, từ vựng-ngữ nghĩa-ngữ dụng); Ngôn ngữ học xã hội; ngôn ngữ và văn hóa; ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (nhóm katuics); Lý thuyết về tên riêng (địa danh học, nhân danh học); Ngôn ngữ với văn chương (từ góc nhìn lý thuyết tín hiệu thẩm mĩ)
Chuyên ngành giảng dạy: Việt ngữ học; Ngôn ngữ và văn hóa; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam; Ngôn ngữ với văn chương; Ngôn ngữ học xã hội; Ngữ âm tiếng Việt, Ngữ pháp tiếng Việt, Từ vựng học tiếng Việt, phương ngữ học tiếng Việt
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113.733328
E-mail: sangloandhpx@gmail.com; tvsang@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran van sang

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1995 đến Năm 1999: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Ngữ văn ; Chuyên ngành - Ngôn ngữ học Tại Trường Đại học Khoa học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2000 đến Năm 2003: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ học; Chuyên ngành - Lý luận ngôn ngữ Tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế , Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2012: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Ngữ văn ; Chuyên ngành - Lý luận ngôn ngữ Tại Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 10-06-2002 đến 28-02-2015: giảng viên - Trường Đại học Phú Xuân
Từ 01-03-2015 đến nay: giảng viên - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Vận dụng lý thuyết ba bình diện vào việc phân tích câu tiếng Việt (ứng dụng vào việc giảng dạy học phần Ngữ pháp tiếng Việt cho sinh viên ngành SƯ phạm Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng)
Chủ nhiệm: Trần Văn Sáng , Thành viên: Hồ Trần Ngọc Oanh , Mã số: B2016-DN03-03
[2] Cấp cơ sở (Trường): Vấn đề chuẩn hóa địa danh dân tộc thiểu số trong văn bản tiếng Việt (Qua khảo sát địa danh ở Thừa Thiên Huế)
Chủ nhiệm: Trần Văn Sáng , Mã số: ĐT/ĐHPX 2013
[3] Cấp cơ sở (Trường): Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa của địa danh ở Thừa Thiên Huế
Chủ nhiệm: Trần Văn Sáng , Mã số: ĐT/ĐHPX 2011
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu văn học Nhật Bản từ góc nhìn kí hiệu học văn hóa
Chủ nhiệm: Nguyễn Phương Khánh , Thành viên: Trần Văn Sáng , Mã số: B2016-DNA-07-TT

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: “Ý nghĩa biểu trưng của con chuột trong ngôn ngữ và tâm thức văn hóa Việt”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời sống Số: 02 Trang: 90-96 Năm: 2020
[2] Bài báo: “Lịch sử chữ Quốc ngữ và vấn đề chuẩn hóa chính tả hiện nay”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Báo Đà Nẵng Số: 12/2019 Trang: 3 Năm: 2019
[3] Bài báo: “Từ ngữ xưng hô và cách xưng hô trong cộng đồng công giáo ở Việt Nam”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Huế Xưa và Nay Số: Trang: Năm: 2019
[4] Bài báo: “Giải mã biểu tượng lợn/heo trong ngôn ngữ và tâm thức văn hóa Việt”
Tác giả: Trần Văn Sáng, Cộng sự Tạp chí: TC Huế Xưa và Nay Số: 1+2 Trang: tr.18-25 Năm: 2019
[5] Bài báo: “Từ xưng hô và cách xưng hô trong tiếng Quảng Nam (trên dữ liệu điều tra điền dã tại thành phố Hội An)”
Tác giả: Lê Sao Mai, Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập Số: Trang: tr.570-583 Năm: 2018
[6] Bài báo: Ý nghĩa biểu trưng của con chó trong ngôn ngữ và văn hóa
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: 03 Trang: 96-101 Năm: 2018
[7] Bài báo: Các hình thức đánh dấu tiêu điểm thông tin trong câu văn lời thoại truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển Số: Trang: 880 -889 Năm: 2017
[8] Bài báo: Các kiểu cấu trúc đề-thuyết và nhận diện cấu trúc đề-thuyết trong câu đơn truyện Nguyễn Nhật Ánh (khảo sát qua Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ)
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển Số: Trang: 870-879 Năm: 2017
[9] Bài báo: Các kiểu cấu trúc thông tin trong câu văn lời thoại truyền ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, ĐH Sư phạm, ĐH Huế. Số: Trang: 305-320 Năm: 2017
[10] Bài báo: Biểu tượng gà, những hàm nghĩa trong văn hóa và ngôn ngữ
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: 1+2 Trang: 28-34 Năm: 2017
[11] Bài báo: Biểu trưng hóa, cơ chế hình thành tín hiệu thẩm mĩ trong ngôn ngữ văn chương
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY hội thảo khoa học quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hương toàn toàn cầu hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 329-340 Năm: 2016
[12] Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa các dân tộc nhóm ngôn ngữ katuics ở Thừa Thiên Huế (trên dẫn liệu địa danh)
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: HTKH quốc tế văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á, Trường Đại học Tân Trào-Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Số: Trang: 441-446 Năm: 2016
[13] Bài báo: hệ thống tín hiệu thẩm mĩ-sóng đôi trong ca dao dưới ánh sáng của lí thuyết kí hiệu học
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY hội thảo khoa học quốc gia Kí hiệu học, từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học ngữ văn Số: Trang: 177-192 Năm: 2016
[14] Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa của từ ngữ chỉ lúa và các sản phẩm làm từ lúa gạo trong tục ngữ ca dao Quảng Bình
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Hội thảo KY Khoa học toàn quốc "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường" Số: Trang: Năm: 2016
[15] Bài báo: Biểu tượng khỉ trong văn hóa và ngôn ngữ
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: 133 (1+2), 2016 Trang: 52-59 Năm: 2016
[16] Bài báo: BIẾN THỂ MIÊU TẢ CỦA TÍN HIỆU THẨM MĨ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC TÍN HIỆU SÓNG ĐÔI TRONG CA DAO)
Descriptive variants of aesthetic signals (Case studies on parallel aesthetic signals in folksongs)

Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 89 Năm: 2015
[17] Bài báo: MẤY TIỀN ĐỀ CHO VIỆC GIẢNG DẠY VĂN HỌC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA LÍ THUYẾT NGÔN NGỮ- TÍN HIỆU THẨM MĨ
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: tr.678-689 Năm: 2015
[18] Bài báo: “Các phương diện văn hóa của địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Viện ngôn ngữ học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Nxb KHXH Số: Trang: Năm: 2015
[19] Bài báo: “Biểu tượng dê trong ngôn ngữ và văn hóa”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 1+2 (127), Trang: tr.59-66 Năm: 2015
[20] Bài báo: “Về bức tranh ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Nhân lực Khoa học Xã hội Số: số 2(21), Trang: tr.59-67 Năm: 2015
[21] Bài báo: “Cách phiên chuyển địa danh gốc dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Những vấn đề Chính tả tiếng Việt hiện nay, Nxb Văn hóa – Văn nghệ Số: Trang: tr.396-412. Năm: 2014
[22] Bài báo: “Biểu tượng ngựa, từ văn hóa đến biểu trưng ngôn ngữ”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: số 1 (219), Trang: Tr.48-51 Năm: 2014
[23] Bài báo: “Biểu tượng ngựa trong ngôn ngữ và văn hóa”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Văn hóa Nghệ thuật Số: số 01 (355). Trang: Năm: 2014
[24] Bài báo: “Các phương diện văn hóa của địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 119 (11-12) Trang: Năm: 2013
[25] Bài báo: “Cách phiên chuyển địa danh gốc dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: , số 1+2 (207+208), Trang: tr.85-92 Năm: 2013
[26] Bài báo: “Biểu tượng rắn, từ ngôn ngữ đến văn hóa”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 2 (288), Trang: tr.115-118 Năm: 2013
[27] Bài báo: “Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh có nguồn gốc tiếng Cơ tu ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam: những vấn đề lí luận và thực tiễn, Trường Đại học KHXH và NV, Nxb ĐHQG Hà Nội, Số: Trang: tr.997-1013. Năm: 2011
[28] Bài báo: “Đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa các địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ Pa cô - Ta ôi ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 1 (260), Trang: tr.65-76. Năm: 2011
[29] Bài báo: “Nhân cách luận Cách mạng, điểm quy chiếu con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 01 (263), Trang: tr.3-8. Năm: 2011
[30] Bài báo: “Địa danh Thừa Thiên Huế qua thơ ca dân gian”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế Số: số 12 Trang: tr. 30-39. Năm: 2010
[31] Bài báo: “Cách phiên chuyển địa danh từ tiếng Pa cô - Ta ôi ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Nghiên cứu và Phát triển Số: số 4 (81) Trang: tr.17-29 Năm: 2010
[32] Bài báo: “Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 5 (131), Trang: tr.30- 43 Năm: 2010
[33] Bài báo: “Các phương diện văn hoá của địa danh ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế Việt Nam - Trung Quốc về nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá, Trường ĐH KHXH&NV, Nxb ĐHQG Hà Nội Số: Trang: tr.411-427. Năm: 2009
[34] Bài báo: “Về các yếu tố ngôn ngữ có chức năng miêu tả trong ca dao cổ truyền Việt Nam”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Giáo dục Thừa Thiên Huế Số: 06 Trang: tr.68-77. Năm: 2009
[35] Bài báo: “Nghĩ về biểu tượng trâu trong tâm thức Việt”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế Số: 1+2 Trang: Năm: 2009
[36] Bài báo: “Hoa đào, từ biểu tượng văn hóa đến biểu trưng văn học”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: số 1+2 (159+160) Trang: tr.44-51. Năm: 2009
[37] Bài báo: “Thế giới màu sắc trong ca dao: qua sự khảo sát hệ thống từ chỉ màu sắc”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 2 (237), Trang: tr.63-68 Năm: 2009
[38] Bài báo: “Tiếp nhận và giao thoa văn học Đông-Tây” từ góc nhìn của Giáo sư Đặng Anh Đào”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 5(158) Trang: tr.59-62. Năm: 2008
[39] Bài báo: “Bước đầu tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa các địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ nhất, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Số: 04 Trang: tr.785.791. Năm: 2008
[40] Bài báo: “Hoa Mai, ẩn ngữ và biểu trưng”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 1+2 Trang: Năm: 2008
[41] Bài báo: “Cơ sở lập luận trong Tuyên ngôn Độc lập”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 9 Trang: Năm: 2007
[42] Bài báo: “Biểu trưng của mùa xuân trong thơ ca”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: số 6(140) Trang: tr.32-37. Năm: 2007
[43] Bài báo: “Tuyên ngôn độc lập, nhìn từ lí thuyết lập luận”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 5 (09+10), Trang: tr.2-6. Năm: 2007
[44] Bài báo: “Vài nét về nghệ thật câu đối”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 73 (1,2) Trang: tr.88-92. Năm: 2006
[45] Bài báo: “Đặc điểm về cấu trúc và nguồn gốc của tín hiệu thẩm mĩ trong văn học”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 9 (126) Trang: tr.42-47. Năm: 2005
[46] Bài báo: “Một số vấn đề về biểu trưng và ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ trong văn học”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 9 (126) Trang: tr.42-47. Năm: 2005
[47] Bài báo: “Tìm hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ với tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: số 12 (110) Trang: tr.15-19. Năm: 2004
[48] Bài báo: “Chí Phèo - Nhân vật bi kịch tăng tiến điển hình”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 16 Trang: tr.128-130. Năm: 2004
[49] Bài báo: “Về việc nghiên cứu nghệ thuật ngôn ngữ ca dao hiện nay”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: số 3 (101) Trang: tr.11-14. Năm: 2004
[50] Bài báo: “Bút pháp đặc tả lãng mạn và bi tráng trong bài thơ Tây tiến của Quang Dũng”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 5 (98) Trang: tr. 62-64. Năm: 2003
[51] Bài báo: “Nhớ Người muôn năm cũ”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC Khoa học- Đại học Huế Số: số (1+ 2), Trang: tr.68-69. Năm: 2003
[52] Bài báo: “Đọc lại Ông Đồ, nhớ người muôn năm cũ”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: Số: số 02 (101) Trang: tr.83-86. Năm: 2003
[53] Bài báo: “Mùa xuân chín, một triết lý nhân sinh”
Tác giả: Trần Văn Sáng Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: số 1 (34+35) Trang: tr.46-47 Năm: 2002
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Dòng riêng giữa nguồn chung: 30 năm lí luận và phê bình văn học Thừa Thiên Huế - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Thuận HóaThừa Thiên Huế; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: Khoa hoc xã hộiHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: Văn hóa-Văn nghệTp. Hồ Chí Minh; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Đặc điểm ngôn ngữ-văn hóa của địa danh ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Thuận HóaThừa Thiên Huế; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam