Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Huy Bình
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hoằng lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Quê quán: Hoằng lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Phòng KH, SĐH & HTQT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2000)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Chơn Tâm, Hoà Khánh, Liên chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nhbinh@dce.udn.vn; huybinh1556@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-huy-binh

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1973 đến 01-01-1977: -  Học Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh
Từ 01-01-1977 đến nay: - Dạy tai Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng
Từ 01-01-1994 đến 01-01-2006: -  Làm tại phòng Đào tạo - công tác sinh viên Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Từ 01-01-2006 đến 01-01-2011: - Làm tại phòng Khoa học, Sau đại học.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu thực trạng rau xanh trồng ở Đà Nẵng, đề xuất hướng phát triển vành đai rau xanh của thành phố
Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Bình , Mã số: Đ2012-03-16
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu khả năng cải tạo đất của cây Cốt khí (Thephrosia candida D.C) vùng đồi núi Hoà Vang, Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Bình , Mã số: T2007- ĐN03-25
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu cấu trúc vườn nhà ở TP. Đà Nẵng, mã số: B2004-16-30
Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Bình , Mã số: B2004-16-30
[4] Cấp cơ sở (Trường): Đa dạng thực vật vườn nhà TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Bình , Mã số: T2003-16-48

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Bước đầu nghiên cứu trồng thử nghiệm giống cây dong riềng (canna edulis ker) trong điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu huyện Hòa Vang - Tp Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Huy Bình, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: 684-688 Năm: 2014
[2] Bài báo: Bước đầu nghiên cứu nhân giống cây Cà gai leo (solanum hainanense hance) bằng phương pháp giâm cành tại Hiệp ĐỨc, Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Bình, Cộng sự Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: 470-475 Năm: 2014
[3] Bài báo: Phát triển năng lực NCKH cho SV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường ĐHSP - ĐHĐN
Tác giả: Nguyễn Huy Bình Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[4] Bài báo: Nghiên cứu bài thuốc, cây thuốc phía Tây Nam huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Bình, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[5] Bài báo: Bước đầu khảo sát cây ăn quả trong vườn, trang trại ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Huy Bình Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 5(40) Trang: 17 -24 Năm: 2010
Quốc tế