Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hồ Văn Quốc
Ngày sinh: 1975
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Phú Xuân, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Sô nhà 12, kiệt 47, đường Minh Mạng, tp Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: quocho1975@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DIỄN NGÔN VỀ THẾ GIỚI CỦA KHUYNH HƯỚNG THƠ TƯỢNG TRƯNG VIỆT NAM
Dialogue discourses in Vietnamese novels since 1986

Tác giả: Hồ Văn Quốc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 71 Năm: 2016
[2] Bài báo: DẤU ẤN THI HỌC TƯỢNG TRƯNG TRONG ĐAU THƯƠNG CỦA HÀN MẶC TỬ
The stamp of symbolic prosody in Dau Thuong by Han Mac Tu

Tác giả: Hồ Văn Quốc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 71 Năm: 2015
Quốc tế