Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Tống Thị Mỹ Thi
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tongthimythi149@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Integrating climate change education into teaching biology at high school in Vietnam

Tác giả: Nguyễn Thế Hưng, Tống Thị Mỹ Thi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 109 Năm: 2015
[2] Bài báo: GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUAN NIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM
Climate change education and the concept of integrating climate change content into teaching and learning at primary and secondary schools in Vietnam

Tác giả: Tống Thị Mỹ Thi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 97 Năm: 2015
Quốc tế