Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phan Liễn
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Vinh Xuân - Phú Vang - TT. Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: SP Vật lý, Tại: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: P.BT Chi bộ
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Thí nghiệm Vật lý
Chuyên ngành giảng dạy: Hướng dẫn thí nghiệm
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 0905404506
E-mail: phanlientth@gmail.com; plien@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-lien

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - SP Vật lý Tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHẦN CƠ HỌC CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC THỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐẶC THÙ/ CHUYÊN BIỆT VẬT LÝ CỦA HỌC SINH
Designing procedure for teaching experimental lessons in mechanical physics at high school based on the orientation of developing specific/ specialized capacities for students

Tác giả: Phan Liễn, Nguyễn Nhật Quang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 81 Năm: 2016
[2] Bài báo: DÙNG CROCODILE PHYSICS ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO Ở CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP TRÊN LMS MOODLE
Using Crocodile Physics to provide upper secondary virtual physics experiment lessons according to the standard scorm integrated with moodle LMS

Tác giả: Phan Liễn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 10(01) Trang: 78-83 Năm: 2014
Quốc tế