Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Thị Hoà
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm, Tại: Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 1998
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu: Báo Chí; Văn hóa; PR
Chuyên ngành giảng dạy: Báo chí học; PR; Lý thuyết truyền thông; Tiếng Anh chuyên ngành báo chí
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Tổ 24 Bình Hoà, Khuê Trung, cẩm lệ, Tp.ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tthoa@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-hoa

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1994 đến Năm 1998: Trình độ - Đại học; Ngành - Tiếng Anh; Chuyên ngành - Sư phạm Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2004 đến Năm 2005: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Communication; Chuyên ngành - Public Relations and Professional Communication Tại University of Queensland, Australia
Từ Năm 2012 đến Năm 2017: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Media studies; Chuyên ngành - Tại University of Queensland, Australia

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1998 đến 01-01-1999: - Giáo viên tiếng Anh trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn
Từ 01-01-1998 đến 01-01-2003: - Biên dịch viên, biên tập viên Đài Truyền hình Đà Nẵng
Từ 01-01-2006 đến 01-01-2009: - Giảng viên khoa Quan hệ công chúng-Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội
Từ 01-01-2009 đến 01-01-2011: - Cán bộ Phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế. Giảng viên ngành Báo chí, Khoa Ngữ văn. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Từ 01-05-2016 đến 11-06-2019: Giảng viên - Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP, ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: (Không có tiêu đề tiếng Việt)
Education in time of globalisation: the lecturers' changing role in the media-dominated world

Tác giả: Trần Thị Hoà Tạp chí: Proceedings of international conference Teachers' and Educational Administrators' competence in the context of globalisation Số: Trang: 229-233 Năm: 2017
[2] Tham luận: Văn học và truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa
Tác giả: Trần Thị Hoà Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa Số: Trang: 121-132 Năm: 2016
[3] Bài báo: Nghiên cứu phương thức phản ánh sự kiện lễ hội miền Trung-Tây Nguyên của báo mạng điện tử VNExpress nhằm phục vụ việc quảng bá du lịch khu vực
Festivals of the Central Region and Highlands of Vietnam in the media for promoting tourism: how the Vn-Express reported the event

Tác giả: Trần Thị Hoà Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 1 (01) Trang: 73-80 Năm: 2011
[4] Bài báo: Tổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế xã hội
Event Management from an economical, cultural and social perspective

Tác giả: Trần Thị Hoà Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 5[40] Quy?n I Trang: 238-242 Năm: 2010
[5] Bài báo: Phương thức phản ánh sự kiện đại dịch SARS của báo chí Hồng Kông.
Studying the ways of reporting SARS epidemic in Hongkong journalism.

Tác giả: Trần Thị Hoà Tạp chí: Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông. Số: Trang: 40-43 Năm: 2009
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Lý luận và ứng dụng - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Quan hệ công chúng: Lý luận và thực tiễn - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam