Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thành Khánh
Ngày sinh: 1975
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Duy Tân, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2007)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Lý luận văn học + Mỹ học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội - Trường Đại học Duy Tân
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thanhkhanhdtu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Văn học ; Chuyên ngành - Văn học Việt Nam Tại ĐHKHXH&NV TP.HCM, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TRUYỆN TRINH THÁM TRONG TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM
Detective stories in the process of modernization of Vietnam’s literature

Tác giả: Nguyễn Thành Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 38 Năm: 2015
Quốc tế