Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Anh Phương
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: paphuong@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO LẬP KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỘNG DỰ PHÒNG CHO XE TỰ HÀNH
A PREDICTIVE CONTROL SOLUTION FOR CONTINGENCY MOTION PLANNING FOR AUTONOMOUS VEHICLE

Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies Số: 1 Trang: 10 Năm: 2019
[2] Bài báo: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ KĨ THUẬT THIẾT LẬP ĐƯỜNG ĐI CHO XE TỰ HÀNH
OVERALL EVALUATION MOTION PLANNING TECHNIQUES FOR AUTONOMOUS VEHICLES

Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 23 Năm: 2019
[3] Bài báo: MỘT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THIẾT LẬP KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỘNG CHO XE TỰ HÀNH
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: 281-288 Năm: 2018
Quốc tế