Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đặng Quốc Hoè
Ngày sinh: 1953
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Quê quán: Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Đại học (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: K75/26 Tiểu La, P.Hoà Cường, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dqhoe@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dang-quoc-hoe

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh , Thành viên: Trương Văn Thanh ,Nguyễn Vinh san ,Đặng Quốc Hoè , Mã số: Đ2012 - 03 - 14
[2] Tỉnh/Thành phố: Thống kê danh lục các loài thực vật, động vật tại Sơn Trà; đưa ra danh sách các loài đặc hữu có nguy cơ tiệt chủng cần được bảo vệ
Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê ,Đặng Quốc Hoè , Mã số: QNĐN-1996

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Kết quả điều tra xã hội học thăm dò nhận thức và tác động của cư dân địa phương đến sự tồn tại và phát triển của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
Tác giả: Đặng Quốc Hoè, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 40-45 Năm: 1998
Quốc tế