Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trịnh Thế Anh
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán: Đông Hưng - Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Tổ KT & ĐBCL GD, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 24 Đồng Bài 1, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: theanh83dn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~trinh-the-anh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2010 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Chuyên ngành - Tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2007 đến 01-01-2011: Chuyên viên - Công tác tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
Từ 01-01-2011 đến nay: - Công tác tại Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Xây dựng dự án, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Khung năng lực cán bộ đảm bảo chất lượng: đối sánh kết quả khảo sát tại các trường Đại học ở Việt Nam với kết quả nghiên cứu từ lý luậ
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trịnh Thế Anh Tạp chí: TC Giáo dục Nghệ thuật Số: 20/2017 Trang: 102-108 Năm: 2017
[2] Bài báo: Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá – cơ sở quan trọng của việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trịnh Thế Anh Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 387 - 397 Năm: 2015
[3] Bài báo: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục
Tác giả: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: 4 Trang: 668-673 Năm: 2014
[4] Bài báo: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
EVALUATING THE LEVEL OF MEETING THE JOB REQUIREMENTS OF GRADUATES IN BACHALOR OF PRESCHOOL EDUCATION FROM UNIVERSITY OF EDUCATION THE UNIVERSITY OF DANANG

Tác giả: Trịnh Thế Anh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 6(01)2013 Trang: 78-84 Năm: 2013
[5] Bài báo: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Survey on student's satisfaction of teaching at University of Education - The University of Da Nang

Tác giả: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: 123-129 Năm: 2012
[6] Bài báo: Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp
Evaluate the quality of training by review graduate’s Danang University of Education for the content of the course

Tác giả: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 1(01) Trang: 126-133 Năm: 2011
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012, Quyết định số: 5934/QĐKT.
[2] Giấy khen - Giấy khen của Đoàn trường Đại học Sư phạm Huế - Cấp trường ; Năm: 2010, Quyết định số: 101KT/TN.
[3] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013.