Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Tự Lực
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranlucqbu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-tu-luc