Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Tưởng Duy Hải
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tưởng Duy Hải, Khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tuongduyhai79@yahoo.fr
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM CHUYỂN HÓA CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BUILD MODELS OF ENERGY TRANSFORMATION EXPERIENCE TO TEACH PHYSICS AND NATURAL SCIENCE

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Tưởng Duy Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 39 Năm: 2018
[2] Bài báo: XÂY DỰNG MỘT SỐ LOẠI ĐỘNG CƠ NHIỆT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG STEM VÀ DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG
BUILDING SOME TYPES OF MECHANICAL TOOLS TO ORGANIZE STEM ACTIVITIES AND TEACHING GENERAL PHYSICS

Tác giả: Cộng Sự 1, Tưởng Duy Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 34 Năm: 2018
Quốc tế