Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Địa lý môi trường, Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý môi trường; Tài nguyên nước; giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý Tài nguyên và môi trường, Quản lý tài nguyên nước
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thoantk297@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-kim-thoa

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2005 đến Năm 2009: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Địa lý ; Chuyên ngành - Địa lý môi trường Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Quản lý môi trường Tại Đại học Khoa học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-08-2012 đến 31-07-2013: Giảng viên tập sự - Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư pham - ĐH Đà Nẵng
Từ 01-08-2013 đến nay: Giảng viên - Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư pham - ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Kim Thoa , Mã số: Đ2013 - 03 - 35
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Ứng dụng GIS và phương pháp đa tiêu chí đánh giá đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Kim Thoa , Mã số: Đ2013 - 03 - 35

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Dạy học Khoa học môi trường đại cương theo định hướng phát triển năng lực
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: KY hội thảo dạy học Địa lý theo chương trình giáo dục phổ thông mới Số: Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: Xây dựng chủ đề hoạt động ngoại khoá có tích hợp giáo dục biển đảo cho sinh viên trong dạy học Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Phạm Văn Đồng Số: Trang: 76-85 Năm: 2018
[3] Bài báo: TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
INTEGRATED MARINE EDUCATION FOR STUDENTS BY TEACHING THE SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY MODULE VIETNAM IN THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 133 Năm: 2018
[4] Bài báo: Nghiên cứu tình hình và tính toán tốc độ biến động đường bờ ở biển Cửa Đại – thành phố Hội An
Research status and calculation variable speed coastline in Cua Dai - Hoi An city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Ký yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 Số: 02 Trang: 38-47 Năm: 2018
[5] Bài báo: Đánh giá việc ứng dụng một số mô hình Năng suất xanh ở huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Evaluating the application of some green productivity models in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: HTKH quốc gia Tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng xanh Số: 563LK-TN/QĐ-NXB ĐHQGHN Trang: 210-224 Năm: 2015
[6] Bài báo: Hiện trạng ô nhiễm và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 545-551 Năm: 2014
[7] Bài báo: Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Change of the water environmental quality in the downstream of Cu De river, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Võ Văn Minh Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 82 Trang: 79-82 Năm: 2014
[8] Bài báo: Các nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Factors of economic - social impact to water quality Area Cu De river basin, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Số: 10 (1) Trang: 17-23 Năm: 2014
[9] Bài báo: Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp của sinh viên cử nhân khoa học Địa lý tại trường ĐHSP-ĐHĐN
Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: KY HTKH Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực các ngành KHXH và NV Số: 1 Trang: 422-428 Năm: 2013
[10] Bài báo: Thực trạng công tác quản lý chất lượng nước lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
The reality of manageming the quality of water in Cu Đe river basin, Đa Nang City

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: 232-236 Năm: 2013
[11] Bài báo: Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân Địa lý tài nguyên và môi trường
Some ideas to improve the quality of internships for students graduating Bachelor of Geography and Environmental Resources

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo " Nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp" của Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN Số: Trang: 63-66 Năm: 2013
[12] Bài báo: Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên khoa Địa lý nói riêng và sinh viên đại học nói chung
Education in response to climate change for students of the Geography Department in particular and college students in general

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4 năm 2013 Số: Trang: 88-93 Năm: 2013
[13] Bài báo: Thiết kế hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho sinh viên ngành Địa lý tại các trường đại học
Extracurricular activities designed to raise awareness of climate change for students of Geography at the University

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội thảo khoa học Khoa Địa lý Số: Trang: 59-66 Năm: 2013
[14] Bài báo: Ứng dụng một số mô hình Năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng
Application modeling some green productivity in agricultural of Hoa Phu Commune, Hoa Vang, Da Nang

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: Trang: 14-16 Năm: 2012
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Hoàn Thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014 - Cấp trường ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 313/QĐ-KT, Ngày 23-09-2014.