Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đoàn Thị Thông
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thăng Bình - Quảng Nam
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý kinh tế - xã hội
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý kinh tế-xã hội
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Kiệt 247, đường Phạm Như Xương, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dtthong@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~doan-thi-thong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng các chuyên đề Địa lý Kinh tế - Xã hội phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên THPT sau năm 2015
Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thông , Mã số: T2015-03-25
[3] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Đoàn Thị Thông , Mã số: T2013-03-24
[4] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[5] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[6] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[7] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[8] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: t2018-KN-02
[9] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[10] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KH-02
[11] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[12] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở khoa học để khai thác các tuyến đường sông phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02
[13] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Phước Minh ,Đoàn Thị Thông , Mã số: T2018-KN-02

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ Ở THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
EVALUATING THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF TRADITIONAL CRAFT VILLAGE TOURISM IN HOI AN CITY – QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Đoàn Thị Thông Tạp chí: Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019 tại Đại học Khoa học – Đại học Huế Số: 3 Trang: 563-571 Năm: 2019
[2] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬT CHẤT KĨ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE AND TECHNICAL MATERIALS FOR THE DEVELOPMENT OF RIVER TOURISM IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Đoàn Thị Thông Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[3] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ
PATTERNS AND SOME CONSIDERATIONS ON TEACHING THE GENERAL SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHYFOR STUDENTS OF PEDAGOGY

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: 1 Trang: 1486-1496 Năm: 2018
[4] Bài báo: NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO SINH VIÊN NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (ÁP DỤNG CHO KHOA ĐỊA LÝ, TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG)
ENHANCING THE CAPACITY OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OUT OF GRADUATION FOR STUDENTS OF GEOGRAPHY SECTOR (APPLICABLE TO FACULTY OF GEOGRAPHY – DA NANG UNIVERSITY OF EDUCATION)

Tác giả: Đoàn Thị Thông Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: 1 Trang: 1614-1619 Năm: 2018
[5] Bài báo: Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Địa lí Kinh tế - Xã hội đại cương cho sinh viên ngành sư phạm Địa lí
Measures to enhance the quality of teaching Geography Economy - General Society for Geography Pedagogy students

Tác giả: Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội thảo khoa học Khoa Địa lý Số: Trang: 34-42 Năm: 2018
[6] Bài báo: Đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân ở khu tái định cư Bá Tùng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Assessing the quality of life of people in Ba Tung Resettlement Area, Ngu Hanh Son District, Da Nang City

Tác giả: Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: 1 Trang: 300 - 309 Năm: 2016
[7] Bài báo: Nghiên cứu, dự báo biến động sử dụng đất và xu hướng phát triển dân cư ở thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum bằng viễn thám, GIS và chuỗi Markov
Research and forecast of land use changes and population trends in Kon Tum city - Kon Tum province by remote sensing, GIS and Markov chain

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: 1 Trang: 1203 - 1212 Năm: 2016
[8] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH THÁP DÂN SỐ TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ DÂN CƯ Ở BẬC ĐẠI HỌC
Methods for constructing and analyzing population pyramids in teaching and studying population geography at university

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 107 Năm: 2015
[9] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐỊA LÝ
DESIGN CURRICULAR ACTIVITIES TO ENHANCE PERCEPTIONS OF CLIMATE CHANGE FOR DEPARTMENT OF GEOGRAPHY STUDENTS

Tác giả: Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015 Số: 81975K5 Trang: 384 - 390 Năm: 2015
[10] Bài báo: Thiết kế hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho sinh viên ngành Địa lý tại các trường đại học
Extracurricular activities designed to raise awareness of climate change for students of Geography at the University

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội thảo khoa học Khoa Địa lý Số: Trang: 59-66 Năm: 2013
Quốc tế