Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Hồ Uyên
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán: Hội An, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý môi trường; Sinh lý trẻ em; Vệ sinh phòng bệnh trẻ em; Giáo dục môi trường; Dinh dưỡng trẻ em
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục mầm non
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 433/12 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733289
E-mail: uyentran.tvt@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tranhouyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Đại học; Ngành - Sinh - Môi trường; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường; Chuyên ngành - Quản lý môi trường Tại Đại học Khoa học - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 08-01-2012 đến 06-11-2014: Giảng viên - Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 07-11-2014 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Designing learning games to educate kindergartners aged 5 to 6 about the environment

Tác giả: Trần Hồ Uyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 120 Năm: 2016
[2] Bài báo: Thực trạng giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại một số trường mầm non ở thành phố Đà Nẵng
The status quo of environmental education for 4 - 5 year old children at some kindergarten in Danang city

Tác giả: Trần Hồ Uyên Tạp chí: TC Khoa học và giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Huế Số: 02 (38) Trang: 82 - 89 Năm: 2016
[3] Bài báo: Giáo dục môi trường cho trẻ thông qua các hoạt động ở trường mầm non.
The education of environment for children by activities in nursery school.

Tác giả: Trần Hồ Uyên Tạp chí: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp Số: 16 Trang: 51-56 Năm: 2015
[4] Bài báo: Đà Nẵng - Quản lý môi trường khách sạn
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Hồ Uyên Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam Số: Trang: 16-17 Năm: 2011
Quốc tế