Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Thái Phan Vàng Anh Anh
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vanganh.hoaco@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: QUAN NIỆM “TÁC PHẨM GỞI TỚI NGƯỜI ĐỌC” TRONG LÍ LUẬN PHÊ BÌNH MIỀN NAM TỪ 1954 - 1975
The conception “the text to the reader” in literary criticism theory in southern Vietnam (1954-1975)

Tác giả: Thái Phan Vàng Anh Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 20 Năm: 2016
[2] Bài báo: TIỂU THUYẾT NỮ GIỚI 15 NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI – DIỆN MẠO VÀ TRIỂN VỌNG
Women’s novels in the first 15 years of the XXI century: Profile and prospect

Tác giả: Thái Phan Vàng Anh Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 1 Năm: 2015
Quốc tế