Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Sao Mai
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Văn học, Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tiếng Việt; Lí luận ngôn ngữ; Lí luận ngôn ngữ học; Tiếng Việt thực hành; Giáo dục học; Quản lý giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy: Tiếng Việt; Tiếng Việt thực hành; Từ Hán Việt và việc dạy từ Hán Việt ở tiểu học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail: saomai86@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-sao-mai

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Đại học; Ngành - Văn học; Chuyên ngành - Văn học Tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ học; Chuyên ngành - Lý luận ngôn ngữ Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 23-09-2020 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Tiểu học

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dạy học môn Tiếng Việt
Chủ nhiệm: Lê Sao Mai , Mã số: T2015-03-06

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đặc điểm định danh thực vật trong tiếng Quảng Nam
Characteristics of botanical identification in Quang Nam dialect

Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống Số: 6 (286) 2019 Trang: 113-118 Năm: 2019
[2] Bài báo: “Từ xưng hô và cách xưng hô trong tiếng Quảng Nam (trên dữ liệu điều tra điền dã tại thành phố Hội An)”
Tác giả: Lê Sao Mai, Trần Văn Sáng Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập Số: Trang: tr.570-583 Năm: 2018
[3] Bài báo: GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT
Semantic - pragmatic values of temporal noun phrases in literary writings

Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04) Trang: 14 Năm: 2017
[4] Bài báo: Đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản nghệ thuật
Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ các trường SP toàn quốc năm 2016 Số: Trang: Năm: 2016
[5] Bài báo: GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN BÁO CHÍ
Structural characteristics of noun phrases denoting time in journalistic writing

Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 67 Năm: 2016
[6] Bài báo: GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN BÁO CHÍ
Semantic - pragmatic value of noun phrases denoting time in journalistic texts

Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 67 Năm: 2016
[7] Bài báo: Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học nhằm phát triển năng lực nghe, nói, đọc, viết cho học sinh
Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: TC khoa học Đại học Đồng Tháp Số: 21 Trang: 17-24 Năm: 2016
[8] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua mô hình trường Thực hành sư phạm vệ tinh
Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo KH quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tê" Số: ISBN: 987 - 604 - 912 - 588 - 1 Trang: 180 - 185 Năm: 2016
[9] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
The status quo and and game solutions in Vietnamese language teaching and learningto develop language competence for primary school pupils in Da Nang city

Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 83 Năm: 2015
[10] Bài báo: Đôi nét bàn về vấn đề dạy học tích hợp trong đào tạo giáo viên Tiểu học tại các trường Sư phạm
Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: ISBN: 978-604-80-1310-3 Trang: 631-639 Năm: 2015
[11] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN BÁO CHÍ
Structural characteristics of noun phrases denoting time in journalistic writing

Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 47 Năm: 2015
[12] Bài báo: Đào tạo giáo viên tiểu học chất lượng cao - cơ hội và thách thức
Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: HTKH Quốc gia "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục tiểu học" Số: ISBN: 978-604-86-5727-7 Trang: 462 - 466 Năm: 2015
[13] Bài báo: Sử dụng công cụ Little Bird Tales hỗ trợ dạy Tiếng Việt ở trường tiểu học
Tác giả: Lê Sao Mai Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 268-273 Năm: 2014
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giải thưởng "Nữ sinh Việt Nam" - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2003.
[2] Huy chương - Huy chương vàng Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm toàn quốc năm 2005 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2005.
[3] Giấy khen - Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2014.
[4] Giấy khen - Giấy khen của Công đoàn trường ĐHSP - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2015.
[5] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015.
[6] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016.
[7] Giấy khen - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2018, Quyết định số: 3046/QĐ-ĐHĐN, Ngày 07-09-2018.
[8] Bằng khen - - Thành phố ; Năm: 2019, Quyết định số: 154/NQ-KT6, Ngày 06-03-2019.