Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Vo Van Dung
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học; Văn hoá Việt Nam và Trung Quốc; Chính trị học
Chuyên ngành giảng dạy: Chính trị; Lịch sử tư tưởng phương Đông - Việt Nam; triet học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 08 Cô Bắc, phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vovandungcdk@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2011 đến Năm 2014: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Triết Học; Chuyên ngành - Lịch sử Triết Học Tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn- ĐHQG Tp.HCM, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN AN NINH
THOUGHT OF NGUYEN AN NINH PHILOSOPHY

Tác giả: Vo Van Dung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 36 Năm: 2018
[2] Bài báo: QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM VÀO CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
The process of changing educational thoughts in Vietnam in the late nineteenth century and early twentieth century

Tác giả: Vo Van Dung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 28 Năm: 2015
Quốc tế