Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Văn Sự
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh: .
Quê quán: .
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: 14/8
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu: Điều kiện tối ưu cho bài toán tựa cân bằng trong Đa trị; Bài toán cân bằng vector không trơn; Bài toán tối ưu vector; Bài toán bất đẳng thức biến phân vector; Giải tích đa trị và toán ứng dụng; Các dạng bài toán tối ưu; Bài toán cân bằng vector; Duality in optimization and related problems
Chuyên ngành giảng dạy: Mathematical analysis, Mathematical optimization
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranuu63@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~van-tran-su

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 05-09-2001 đến 05-05-2005: Sinh viên - Trường Đại học Sư Phạm
Từ 05-09-2006 đến 31-12-2008: Học viên cao học - Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế
Từ 12-12-2014 đến 31-12-2018: PhD Student - Specialization: Applied Mathematics - Code: 62 46 01 12 - Graduate University of Science and Technology (GUST) - Vietnam Academy of Science and Technology

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Đạo hàm Studniarski và một số điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu yếu địa phương và nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc
Chủ nhiệm: D. D Hang , Thành viên: Trần Văn Sự , Mã số: T2019-07-01
[2] Cấp Nhà nước: Optimality conditions for nonsmooth vector equilibrium problems
Chủ nhiệm: D,V Luu , Thành viên: Trần Văn Sự , Mã số: 101.01-2014.61
[3] Cấp Nhà nước: First- and second-order necessary and sufficient conditions for efficient solutions of nonsmooth vector equilibrium problems
Chủ nhiệm: D,V Luu , Thành viên: Trần Văn Sự , Mã số: 101.01-2017.301

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU TẬP CÓ RÀNG BUỘC SỬ DỤNG TẬP CẢI THIỆN VÀ TRÊN ĐẠO HÀM RADIAL TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU
SUFFICIENT CONDITIONS FOR CONSTRAINED SET-VALUED MAPPING OPTIMIZATION PROBLEM USING IMPROVEMENT SETS AND RADIAL EPIDERIVATIVES IN INFINITE DIMENSIONAL SPACES

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TC Khoa học -Trường Đại học Quảng Nam Số: Vol.18/2020 Trang: trang 77-84 Năm: 2020
[2] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC QUA ĐẠO HÀM STUDNIARSKI
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL HENIG EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF S TUDNIARSKI’S DERIVATIVES

Tác giả: D. D Hang, Trần Văn Sự, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: 225(06): http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/66 Trang: Trang 548 - 552 Năm: 2020
[3] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU DẠNG MOND-WEIR CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TOÁN HỌC VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG
NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR THE MOND-WEIR TYPE DUAL PROBLEM OF MATHEMATICAL PROGRAMMING PROBLEM WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học -Trường Đại học Quảng Nam Số: No.16/2020 Trang: trang 87-96 Năm: 2020
[4] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM SIÊU HỮU HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL SUPEREFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp Số: No. 41 (12-2019) Trang: trang 74-80 Năm: 2019
[5] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CẤP CAO CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU VÀ HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC SỬ DỤNG ĐẠO HÀM STUDNIARSKI
HIGHER ORDER NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR LOCAL WEAK AND HENIG EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS USING STUDNIARSKI'S DERIVATIVES

Tác giả: D. D Hang, Cộng sự, Trần Văn Sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số: T.208,S.15: http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/60 Trang: Trang 185-190 Năm: 2019
[6] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM YẾU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL WEAKLY EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: TC KHoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH huế Số: Vol.14, Number 1 (2019) Trang: 1-12 Năm: 2019
[7] Tham luận: TÍNH ĐỐI NGẪU CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH THƯƠNG ĐA MỤC TIÊU KHÔNG TRƠN CÓ RÀNG BUỘC
DUALITY FOR NONSMOOTH MULTIOBJECTIVE FRACTIONAL PROGRAMMING PROBLEMS WITH CONSTRAINTS

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên 2019 Số: 174 Trang: p. 65 Năm: 2019
[8] Bài báo: TÍNH ĐỐI NGẪU DẠNG WOLFE CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU TUYẾN TÍNH VỚI RÀNG BUỘC CÂN BẰNG
WOLFE TYPE DUALITY FOR LINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS

Tác giả: Trần Văn Sự, Lê Xuân Hòa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 27 Năm: 2018
[9] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ TỐI ƯU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU TOÀN CỤC CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR GLOBALLY EFFICIENT SOLUTIONS OF CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS AND APPLICATIONS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Đại học Quảng Nam Số: Vol. 13 Trang: pp. 62-72 Năm: 2018
[10] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ SỬ DỤNG DƯỚI VI PHÂN THEO HƯỚNG
NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR HENIG EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS USING DIRECTIONAL SUBDIFFERENTIALS

Tác giả: D. D Hang, Trần Văn Sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: Vol 185 (09), 2018 Trang: pp. 181-186 Năm: 2018
[11] Bài báo: MỘT ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ TỐI ƯU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU KIỂU KUHN-TUCKER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU
A KUHN-TUCKER NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITION FOR WEAKLY EFFICIENT SOLUTIONS OF CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS IN INFINITE-DIMENSIONAL SPACES

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TC KHoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH huế Số: Vol. 12, Number 1, 7/2018 Trang: pp. 19-28 Năm: 2018
[12] Tham luận: NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF CONTINGENT DERIVATIVES
Necessary efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints in terms of contingent derivatives

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: ĐẠI HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ IX (14-18/8/2018) Số: OP-28 Trang: p. 169 Năm: 2018
[13] Bài báo: VỀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG VÀ SIÊU HỮU HIỆU CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC
ON OPTIMALITY CONDITIONS FOR HENIG EFFICIENT SOLUTION AND SUPPEREFFICIENT SOLUTION OF CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS

Tác giả: D. D Hang, Trần Văn Sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số: Vol. 181, Issue 05 Trang: pp. 237-242 Năm: 2018
[14] Bài báo: VỀ M-CƠ SỞ MẠNH TRONG KHÔNG GIAN BANACH
ON STRONG M-BASES IN BANACH SPACES

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Số: Vol. 53( A), 2017, DOI: 10.22144/ctu.jvn.2017.148 Trang: pp. 118-124 Năm: 2017
[15] Bài báo: SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA CÁC BÀI TOÁN BAO HÀM THỨC TỰA BIẾN PHÂN
EXISTENCE OF SOLUTIONS OF QUASIVARITIONAL INCLUSION PROBLEMS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng sự Tạp chí: HTKH về "Toán học và Ứng dụng", ĐHQN Số: 6/2017 Trang: 169-179 Năm: 2017
[16] Bài báo: ĐẠO HÀM TIẾP LIÊN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ
Đạo hàm tiếp liên và các điều kiện cần hữu hiệu cho bài toán cân bằng vectơ

Tác giả: D,V Luu, Trần Văn Sự Tạp chí: THANG LONG INSTITUTE OF MATHEMATIC AND APPLIED SCIENCES Số: Volume 01. 2016 Trang: 1-20 Năm: 2016
[17] Tham luận: Optimality Condition for C^{1, 1}- Vector Equilibrium Problem Based on Second-order Contingent Derivatives
Optimality Condition for C^{1, 1}- Vector Equilibrium Problem Based on Second-order Contingent Derivatives

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: 14th Workshop on Optimization and Scientific Computing, 2016 Số: 21-23/4/2016 Trang: 13, 20, 65, 85 Năm: 2016
[18] Bài báo: TÍNH LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU
The continuity of set - valued mapping in infinite - dimensional spaces

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 16-21 Năm: 2015
[19] Tham luận: Các điều kiện tối ưu kiểu Fritz John cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng vector có ràng buộc dưới ngôn ngữ của trên đạo hàm tiếp liên
Fritz John type optimality conditions for weak efficient solutions of vector equilibrium problems with constrains in terms of contingent epiderivatives (link: http://vietsam.org.vn/vsamconf/Index.aspx )

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Báo cáo đại hội Toàn quốc lần thứ IV về ứng dụng toán học Số: 23-25/12/2015 Trang: p. 60 Năm: 2015
[20] Bài báo: ĐỊNH LÝ VỀ DẤU CỦA BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU
THE THEOREM ABOUT THE SIGN OF DUAL PROBLEMS

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TC Khoa học, Trường Đại học Quảng Nam Số: Vol. 07 Trang: pp. 97-103 Năm: 2015
[21] Bài báo: Tính liên tục của hàm vector C-lồi trong không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff
The continuity of C-convex vector functions in Hausdorff local convex topological linear spaces

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TC Khoa học - Đại học Quảng Nam Số: 5/(2014) Trang: 101-110 Năm: 2014
[22] Bài báo: Khảo sát tính chất nghiệm của bài toán tối ưu alpha-vectơ tổng quát (GVOP)_alpha: F(x)\cap alphaMin (F(D)|C)#\emptyset, alpha= I, alpha= P, alpha= W
On finding the solution properties of general alpha-vector optimization problems (GVOP)_alpha: F(x)\cap alphaMin (F(D)|C)#\emptyset, alpha= I, alpha= P, alpha= W

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Journal of Science of HNue Số: 3(57)2012 Trang: 41-47 Năm: 2012
[23] Bài báo: P-nhóm hữu hạn 2 phần tử sinh với nhóm con giao hoán tử là Cyclic
Finite P-group includes two generalized elements with cyclic commutator subgroups

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TC Khoa học -Trường Đại học Quảng Nam Số: 01/(2012) Trang: 90-94 Năm: 2012
[24] Bài báo: Mối liên hệ giữa tính C-liên tục của hàm vector C-lồi trong không gian vô hạn chiều với hàm dạng BC
The relationship betwent the C-continuity of C-convex vector functions with the functions of type BC in infinite-dimensional spaces

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7(48).2011 Trang: 109-114 Năm: 2011
[25] Bài báo: Sự tồn tại nghiệm của bài toán cực tiểu hữu hiệu Ideal (GVPO)_I
The existence of solutions of Ideal eficient minimal problem (GVPO)_I

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Journal of Science of HNue Số: 3(56)2011 Trang: 25-31 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: SECOND-ORDER NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEM WITH APPLICATIONS
Second-order necessary and sufficient optimality conditions for constrained vector equilibrium problem with applications [SCIE/SCOPUS, Q3-SCImago, IF=0,357]

Tác giả: Trần Văn Sự, D. D Hang Tạp chí: Bulletin of the Iranian Mathematical Society Số: DOI: 10.1007/s41980-020-00445-y Trang: p. 1-26 Năm: 2020
[2] Bài báo: STRONG KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS FOR WEAK EFFICIENCY IN CONSTRAINED MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING PROBLEMS IN TERMS OF MORDUKHOVICH SUBDIFFERENTIALS
Strong Karush-Kuhn-Tucker Optimality Conditions for Weak Efficiency in Constrained Multiobjective Programming Problems in Terms of Mordukhovich Subdifferentials [Q1-SCImago, IF=1.502, ISI-SCOPUS]

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optimization Letters Số: DOI:10.1007/s11590-020-01620-0 Trang: p.1-20 Năm: 2020
[3] Bài báo: ON OPTIMALITY CONDITIONS FOR EFFICIENT SOLUTIONS IN CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS IN TERMS OF STUDNIARSKI'S DERIVATIVES
On optimality conditions for efficient solutions in constrained vector equilibrium problems in terms of Studniarski’s derivatives (ISI, SCOPUS, Q2-SCIMAGO)

Tác giả: D. D Hang, Trần Văn Sự Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis Số: Vol. 2020 (2020) Trang: p. 1-19 Năm: 2020
[4] Bài báo: DUALITY RESULTS FOR INTERVAL-VALUED PSEUDOCONVEX OPTIMIZATION PROBLEM WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS WITH APPLICATIONS
Duality results for interval-valued pseudoconvex optimization problem with equilibrium constraints with applications (SCI-E, SCOPUS, IF=1.26)

Tác giả: Trần Văn Sự, D. D Hang Tạp chí: Computational and Applied Mathematics Số: Vol.39, Article127, DOI:10.1007/s40314-020-01153-3 Trang: p. 1-24 Năm: 2020
[5] Bài báo: CLOSEDNESS OF THE OPTIMAL SOLUTION SETS IN GENERAL VECTOR ALPHA OPTIMIZATION PROBLEMS
Closedness of the optimal solution sets in general vector alpha optimization problems

Tác giả: Trần Văn Sự, D. D Hang Tạp chí: Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications Số: Vol. 11, No. 1 (2020) Trang: p. 1-14 Năm: 2020
[6] Bài báo: STUDNIARSKI'S DERIVATIVES AND EFFICIENCY CONDITIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH APPLICATIONS
STUDNIARSKI'S DERIVATIVES AND EFFICIENCY CONDITIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH APPLICATIONS (ISI, SCOPUS, Q1)

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optimization Số: DOI: 10.1080/02331934.2019.1702985 Trang: p. 1-28 Năm: 2019
[7] Bài báo: NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS USING CONTINGENT HYPODERIVATVES
Necessary and sufficient optimality conditions for constrained vector equilibrium problems using contingent hypoderivatives (ISI/Scopus, IF=1.824)

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optimization and Engineering Số: Vol. 21 (2); DOI: 10.1007/s11081-019-09464-z Trang: pp.585-609 Năm: 2019
[8] Bài báo: NEW SECOND-ORDER OPTIMALITY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF CONTINGENT DERIVATIVES
New second-order optimality conditions for vector equilibrium problems with constraints in terms of contingent derivatives (SCIE-SCOPUS, Q2)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series Số: 51(2), 371-395; DOI:10.1007/s00574-019-00157-w Trang: pp 1-25 Năm: 2019
[9] Bài báo: SECOND-ORDER EFFICIENCY CONDITIONS FOR C{1,1}- VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS IN TERMS OF CONTINGENT DERIVATIVES AND APPLICATIONS
Second-Order Efficiency Conditions for C{1,1}-Vector Equilibrium Problems in Terms of Contingent Derivatives and Applications (ISI, SCOPUS, Q1-SCIMAGO)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: J. Nonlinear Var. Anal. Số: Vol.3, No. 3, Doi: 10.23952/jnva.3.2019.3.07 Trang: pp. 317-332 Năm: 2019
[10] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR THE EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF DIRECTIONAL DERIVATIVES AND APPLICATIONS
Optimality conditions for the efficient solutions of vector equilibrium problems with constraints in terms of directional derivatives and applications (SCIE-SCOPUS)

Tác giả: Trần Văn Sự, D. D Hang Tạp chí: Bulletin of the Iranian Mathematical Society Số: Vol. 45 (6) DOI: 10.1007/s41980-019-00219-1 Trang: p. 1619-1650 Năm: 2019
[11] Bài báo: NEW OPTIMALITY CONDITIONS FOR UNCONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEM IN TERMS OF CONTINGENT DERIVATIVES IN BANACH SPACES
New Optimality Conditions for Unconstrained Vector Equilibrium Problem in Terms of Contingent Derivatives in Banach Spaces (ISI)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: 4OR - A Quarterly Journal of Operations Research Số: Vol. 16 (2), IF=2.057 (2018) Trang: pp. 173-198 Năm: 2018
[12] Bài báo: CONTINGENT DERIVATIVES AND NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS
Contingent derivatives and necessary efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints (ISI)

Tác giả: D,V Luu, Trần Văn Sự Tạp chí: RAIRO - Operations Research Số: Vol 52 (2018), https://doi.org/10.1051/ro/2017042 Trang: pp. 543-559 Năm: 2018
[13] Bài báo: ON THE UPPER C-CONTINUITY ON THE SOLUTION SET OF GENERAL VECTOR ALPHA OPTIMIZATION PROBLEMS IN INFINITE-DIMENSIONAL SPACES
On the upper C-continuity on the solution set of general vector alpha optimization problems in infinite-dimensional spaces

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Communications in Optimization Theory Số: Vol. 2018 (02), DOI: 10.23952/cot.2018.2 Trang: pp. 1-10 Năm: 2018
[14] Bài báo: SECOND-ORDER EFFICIENCY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS VIA CONTINGENT EPIDERIVATIVES
Second-order efficiency conditions for vector equilibrium problems with constraints via contingent epiderivatives (ISI)

Tác giả: D,V Luu, Trần Văn Sự, N. C Dieu Tạp chí: Số: Trang: pp. 1-22 Năm: 2017
[15] Bài báo: SOME PROPERTIES OF SECOND-ORDER CONTINGENT EPIDERIVATIVES AND ITS APPLICATIONS TO VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS
Some properties of second-order contingent epiderivatives and its applications to vector equilibrium problems (Crossref, Crosscheck)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Communications in Optimization Theory Số: Vol. 2017 (23) Trang: pp. 1-19 Năm: 2017
[16] Bài báo: A NEW OPTIMALITY CONDITION FOR WEAKLY EFFICIENT SOLUTIONS OF CONVEX VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS
A new optimality condition for weakly efficient solutions of convex vector equilibrium problems with constraints (ISI)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: J. Nonlinear. Funct. Anal. Số: Vol. 2017 (07) Trang: pp. 1-14 Năm: 2017
[17] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR WEAKLY EFFICIENT SOLUTION OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEM WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF SECOND-ORDER CONTINGENT DERIVATIVES
Optimality conditions for weakly efficient solution of vector equilibrium problem with constraints in terms of second-order contingent derivatives

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications Số: Vol 7, No 2 (2016) Trang: pp. 1-16 Năm: 2017
[18] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS IN TERMS OF CONTINGENT EPIDERIVATIVES
Optimality conditions for vector equilibrium problems in terms of contingent epiderivatives (ISI)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Numerical Functional Analysis and Optimization Số: Volume: 37, Issue: 05 Trang: pages 640-665 Năm: 2016
[19] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR WEAK EFFICIENT SOLUTION OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEM WITH CONSTRAINTS
Optimality Conditions For Weak Efficient Solution Of Vector Equilibrium Problem With Constraints (ISI)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: J. Nonlinear Funct. Anal. Số: Vol. 2016 (04) Trang: pp. 1-16 Năm: 2016
[20] Bài báo: ON THE EXISTENCE OF SOLUTIONS OF GENERAL VECTOR ALPHA OPTIMIZATION PROBLEM AND ITS APPLICATIONS
On the existence of solutions of general vector alpha optimization problem and its applications (Crossref, Crosscheck)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Communications in Optimization Theory Số: Vol. 2016, ID 19 (2016) Trang: pp. 1-13 Năm: 2016
[21] Bài báo: ON THE EXISTENCE OF SOLUTIONS OF GENERAL VECTOR ALPHA QUASI-OPTIMIZATION PROBLEM DEPENDING ON A PARAMETER (I)
On the existence of solutions of general vector alpha quasi-optimization problem depending on a parameter (I) (Crossref, Crosscheck)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Communications in Optimization Theory Số: Vol. 2016, ID 12 (2016) Trang: pp. 1-12 Năm: 2016
[22] Bài báo: ON THE EXISTENCE OF SOLUTION OF QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS (UPQEP), (LPQEP), (UWQEP) and (LWQEP) AND RELATED PROBLEMS
On the existence of solutions of quasi-equilibrium problems (UPQEP), (LPQEP), (UWQEP) and (LWQEP) and related problems (Crossref, Crosscheck)

Tác giả: Trần Văn Sự, Thân Văn Đính Tạp chí: Communications in Optimization Theory Số: Vol. 2016 (03) Trang: pp. 1-21 Năm: 2016
[23] Bài báo: FRITZ-JOHN TYPE OPTIMALITY CONDITIONS FOR WEAK EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF CONTINGENT EPIDERIVATIVES
Fritz-John type optimality conditions for weak efficient solutions of vector equilibrium problems with constrains in terms of contingent epiderivatives (SCOPUS)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: Số: Vol. 9, No. 126, DOI: 10.12988/ams.2015.29590 Trang: 6249 – 6261 Năm: 2015
[24] Bài báo: SECOND-ORDER OPTIMALITY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS
Second-order optimality conditions for vector equilibrium problems (ISI)

Tác giả: Trần Văn Sự Tạp chí: J. Nonlinear. Funct, Anal. Số: Vol. 2015, ID 6 (2015) Trang: pp. 1-31 Năm: 2015

Sách - giáo trình
[1] BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (http://thuvien.qnamuni.edu.vn/doc/bai-giang-kinh-te-luong-2012-57095.html) - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Tài liệu lưu hành nội bộ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Bài tập Olympic toán cho Sinh Viên (http://thuvien.qnamuni.edu.vn/doc/bai-tap-olympic-toan-cho-sinh-vien-57097.html) - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Tài liệu lưu hành nội bộ ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH HÀM NÂNG CAO (http://thuvien.qnamuni.edu.vn/doc/giai-tich-ham-nang-cao-chuyen-de-toan-5-phan-iv-chuong3-4-ths-tran-van-su-57096.html) - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Tài liệu lưu hành nội bộ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Giải nhất thi Sinh viên giỏi toán cấp Đại học Đà Nẵng - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2004 - 2005.
[2] Bằng khen - Có thành tích xuất sắc trong đào tạo bồi dưỡng đội tuyển olympic toán học toàn quốc 2010-2011 - Khác ; Năm: 2010 - 2011.
[3] Bằng khen - Có thành tích xuất sắc trong đào tạo bồi dưỡng đội tuyển olympic toán học toàn quốc 2013-2014 - Khác ; Năm: 2013 - 2014.
[4] Bằng khen - Có thành tích xuất sắc trong đào tạo bồi dưỡng đội tuyển olympic toán học toàn quốc 2012-2013 - Khác ; Năm: 2012 - 2013.
[5] Giấy khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010 - Cấp trường ; Năm: 2009 - 2010.
[6] Giấy khen - Giảng viên điển hình tiên tiến 2010-2015 - Cấp trường ; Năm: 2014 - 2015.
[7] Bằng khen - Giải ba olympic toán học toàn quốc 2003-2004 (Hội toán học Việt Nam cấp bằng) - Toàn quốc ; Năm: 2003 - 2004.
[8] Bằng khen - Giải nhì Olympic toán học toàn quốc 2004-2005 (Hội toán học Việt Nam cấp) - Toàn quốc ; Năm: 2004 - 2005.
[9] Bằng khen - Đạt giải nhì Olympic toán học toàn quốc 2004-2005 (Thứ trưởng BGD và ĐT cấp) - Toàn quốc ; Năm: 2004 - 2005.
[10] Giấy khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 - Cấp trường ; Năm: 2016 - 2017.
[11] Giấy khen - - Cấp trường ; Năm: 2017 - 2018.
[12] Khác - Hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm học - Cấp trường ; Năm: 2017 - 2018, Ngày 31-07-2018.
[13] Giấy khen - Hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ năm học - Cấp trường ; Năm: 2017 - 2018.
[14] Giấy khen - Đã bảo vệ thành công LATS-2018 - Cấp trường ; Năm: 2018 - 2019, Quyết định số: 17/QĐ-KT, Ngày 17-01-2019.
[15] Giấy khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 - Cấp trường ; Năm: 2018 - 2019.