Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Quyên
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đăkmil - Đăklăk
Quê quán: Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học Âm nhạc
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính Trị
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lequyensp4@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyễn thị lệ quyên

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc; Chuyên ngành - Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc Tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2012 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Chính Trị

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Giải pháp phát triển năng lực âm nhạc của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lệ Quyên , Mã số: T2016 – 03 - 19

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tích hợp các ca khúc cách mạng trong giảng dạy môn Giáo dục Công dân lớp 10 ở THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Lệ Quyên Tạp chí: KY HTKH Đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên Giáo dục Công dân để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: Trang: Năm: 2017
[2] Bài báo: NĂNG LỰC ÂM NHẠC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Musical ability of students at University of Education - The University of Danang: status quo and solutions

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Quyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 93 Năm: 2016
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Huy chương - Huy chương vàng Tiếng hát mãi xanh thành phố Đà Nẵng - Thành phố ; Năm: 2015, Ngày 27-03-2015.
[2] Bằng khen - Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2012-2016 - Thành phố ; Năm: 2012 - 2016, Quyết định số: 534/NQ-KT, Ngày 12-04-2017.