Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Quang Dần
Ngày sinh: 2015
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh-Môi trường,Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tquangdan0911@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY HOẠT CHẤT EURYCOMANONE TRONG RỄ CÂY MẬT NHÂN (EURYCOMA LONGIFOLIA JACK) NUÔI CẤY MÔ TRỒNG NGOÀI TỰ NHIÊN
Determining the accumulation of eurycomanone in the root of in vitroeurycoma longifolia jack plant growing in the wild

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 35 Năm: 2016
Quốc tế