Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lưu Duy Trân
Ngày sinh: 1991
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Báo in, Tại: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - Việt Nam, Năm: 2013
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông đại chúng; Văn hóa Ấn Độ; Tôn giáo Ấn Độ
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Jamia Millia Islamia University, New Delhi - India
Điện thoại cơ quan:
E-mail: duytrantt@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2009: Trình độ - Phổ thông trung học; Ngành - Lịch Sử; Chuyên ngành - Tại THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2013: Trình độ - Đại học; Ngành - Báo chí truyền thông; Chuyên ngành - Báo in Tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Việt Nam
Từ Năm 2014 đến Năm 2016: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Truyền thông đại chúng; Chuyên ngành - Truyền thông phát triển Tại Jamia Millia Islamia - New Delhi, India

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC CỦA HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI ẤN ĐỘ
Theories of the origins of the caste system in the Indian society

Tác giả: Lưu Duy Trân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 54 Năm: 2015
Quốc tế