Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thế Hoàn
Ngày sinh: 1957
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học Xã Hội - trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hoandhqb@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH “CÔNG NGHIỆP KHÔNG KHÓI” Ở QUẢNG BÌNH TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
Exploring tourism potentialities to develop “the non-smoke industry” in Quang Binh province in the current trend of international integration

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 49 Năm: 2016
Quốc tế