Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Dương Quỳnh Nga
Ngày sinh: 1991
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 1 Lê Bá Trình, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ngaduong8491@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: KHẢO SÁT LỖI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN TIẾNG NHẬT SỬ DỤNG CÂU ĐIỀU KIỆN “TO”, “TARA”, “NARA”, “BA” VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
An investigation into common mistakes made by students of the Japanese language in using conditionals “TO”, “TARA”, “NARA”, “BA” and measures for their correction

Tác giả: Dương Quỳnh Nga Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 92 Năm: 2015
Quốc tế