Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Huy Khuyến
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Đà Lạt, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Đại học Đà Lạt
Điện thoại cơ quan:
E-mail: khuyennh@dlu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: BÀI VĂN BIA CỦA VUA THIỆU TRỊ BÊN SÔNG VĨNH ĐỊNH TỈNH QUẢNG TRỊ
King Thieu Tri’s stele-carved writings by Vinh Dinh canel in Quang Tri province

Tác giả: Nguyễn Huy Khuyến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 66 Năm: 2016
Quốc tế