Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phùng Việt Hải
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Quê quán: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm, Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội - Việt Nam, Năm: 2002
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn PPGD, Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp, các kỹ thuật dạy học hiện đại trong đào tạo và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên vật lí như: dạy học Vi mô, dạy học hỗn hợp …; - Nghiên cứu việc đổi mới và phát triển chương trình và SGK Vật lý bậc THPT (như dạy học tích hợp).; - Chế tạo, cải tiến các thiết bị thí nghiệm vật lý bậc THPT; - Nghiên cứu việc sử dụng các phần mềm dạy học vật lý ở phổ thông.; - Nghiên cứu việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại trong dạy học vật lí như: dạy học theo dự án, dạy học theo góc, dạy học theo chủ đề; - Nghiên cứu việc đổi mới hoạt động dạy học ở trường phổ thông (dạy học phát triển năng lực, giáo dục Stem, hoạt động trải nghiệm); - Nghiên cứu, phát triển bài tập vật lí có nội dung thực tế
Chuyên ngành giảng dạy: Lý luận dạy học vật lý , Phương pháp giảng dạy vật lý; Phân tích chương trình Vật lý phổ thông; Bài tập vật lý phổ thông
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: (+84) 511 3841 323
Fax: (84) - 511 - 3842 953
E-mail: viethai8090@gmail.com; pvhai@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~31335

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1998 đến Năm 2002: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Sư phạm Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Lý luận và PPDH Vật lý Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2015: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Khoa hoc giáo dục; Chuyên ngành - Lý luận và PPDH Vật lý Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-07-2003 đến 30-09-2015: GV, Trưởng Bộ môn Vật lý (2009 - 2012) - Trường đại học Tây Nguyên
Từ 01-10-2015 đến nay: GV, Trưởng BM Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý, Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp lĩnh vực Khoa học tự nhiên đáp ứng đổi mới giáo dục ở bậc Trung học cơ sở
Chủ nhiệm: , Thành viên: Phùng Việt Hải ,Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Lan Anh , Mã số: B2017-DDN03-11
[2] Cấp cơ sở (Trường): NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở BẬC THPT
Chủ nhiệm: Phùng Việt Hải , Mã số: T2016-03-05

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới
Developing the capacity of teaching natural science for junior high school teachers to meet the requirements of educational innovation in the coming time

Tác giả: Lê Thanh Huy, Phùng Việt Hải Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Số đặc biệt Trang: 155-160 Năm: 2019
[2] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “MÁY BẮT MUỖI SÁNG TẠO” CHO HỌC SINH LỚP 11
DESIGN AND ORGANIZATION OF TEACHING "CREATIVE MOSQUITO STEM" FOR 11TH GRADER

Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 32 Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “MÁY BẮT MUỖI SÁNG TẠO” CHO HỌC SINH LỚP 11
DESIGN AND ORGANIZATION OF TEACHING “CREATIVE MOSQUITO STEM” FOR 11TH GRADERS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 82 Năm: 2019
[4] Bài báo: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP ÁP DỤNG CHO MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
THE PROCESS OF DEVELOPING INTEGRATED TEACHING TOPICS FORNATURAL SCIENCE AT SECONDARY SCHOOL TOWARDS THE NEW GENERAL EDUCATION PROGRAM

Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 95 Năm: 2018
[5] Bài báo: XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC “CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ” - VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH
DESIGNING THE LEARNING SUBJECT "THE LAWS OF GAS" (PHYSICS GRADE 10) BASED ON THE DEVELOPMENT OF STUDENT COMPETENCY

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 31 Năm: 2018
[6] Bài báo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, VẬT LÍ 12 CHO HỌC SINH
ORGANIZING EXPERIENTIAL ACTIVITIES TO APPLY THE KNOWLEDGE OF ALTERNATING CURRENTS, PHYSICS 12 FOR STUDENTS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Quý Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 17 Năm: 2018
[7] Bài báo: PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
DEVELOPING THE DESIGN AND ORGANIZING PROCESS OF THE INTEGRATED TEACHING SUBJECT IN TEACHER TRAINING

Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: TC khoa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số: số 52 Trang: 99-109 Năm: 2017
[8] Bài báo: Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học STEM chủ đề “Những cây cầu trên sông Hàn”
Developing career orientation for 10th grade student by STEM topic “Bridges on the Han River”

Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: Ký yếu HTKH “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới”, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh Số: Trang: 52-63 Năm: 2017
[9] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 298-313 Năm: 2016
[10] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về “Mắt” chương trình trung học phổ thông
BUILDING INTEGRATED TEACHING TOPIC ON "EYES" - PROGRAM HIGH SCHOOL

Tác giả: Phùng Việt Hải, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: ISBN: 978-604-947-640-2 Trang: 298-313. Năm: 2016
[11] Bài báo: Phát triển kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn vật lí cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở.
DEVELOPING THE USING PHYSICAL TEACHING EQUIPMENT SKILL FOR OFFICERS, WHO ARE WORKING IN TEACHING EQUIPMENT IN SECONDARY SCHOOLS.

Tác giả: Phùng Việt Hải, Nguyễn Nhật Quang, Lê Thị Minh Phương Tạp chí: TC khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội Số: Vol. 61, No. 8B Trang: 187-195. Năm: 2016
[12] Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 696-673 Năm: 2015
[13] Bài báo: Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 498-502 Năm: 2015
[14] Bài báo: Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 704-713 Năm: 2015
[15] Bài báo: Chế tạo và sử dụng mô hình ống Pitô theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí 10
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: TC giáo dục và xã hội Số: 55 Trang: 34-36 Năm: 2015
[16] Bài báo: Quy trình bồi dưỡng năng lực một PPDH tích cực cho SV sư phạm đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển năng lực ở trường phổ thông
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, Trường đại học sư phạm Hà Nội Số: 60 Trang: 57-67 Năm: 2015
[17] Bài báo: Chế tạo bộ thí nghiệm chứng minh phương trình liên tục của chất lỏng – CT vật lý 10
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: đặc biệt Trang: 3,4 Năm: 2015
[18] Bài báo: Mô hình học tập Trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ các trường SP toàn quốc lần thứ III, năm 2013 Số: Trang: 42-53. Năm: 2015
[19] Bài báo: Thực nghiệm áp dụng phương pháp dạy học theo Góc kiểu chủ đề trong môn vật lý lớp 12 – giải pháp hiệu quả trong dạy học phát triển năng lực
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo NCKH SV toàn quốc Số: Trang: 450-462 Năm: 2014
[20] Bài báo: Chế tạo bộ thí nghiệm mắc nguồn điện thành bộ chương trình vật lý 11
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 110 Trang: 33-35, 44 Năm: 2014
[21] Bài báo: Xây dựng quy trình bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm vật lý trong học chế tín chỉ.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: Kỉ yếu HTKH các Trường Sư phạm toàn quốc lần thứ IV Số: Trang: 845-855 Năm: 2014
[22] Bài báo: Xây dựng module dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong đào tạo SV sư phạm
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 10 Trang: 66-72 Năm: 2014
[23] Bài báo: Áp dụng dạy học theo Trạm để bồi dưỡng năng lực sử dụng thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lý
The use of Learning stations to promote the competence of the use of experimental method in physical teaching for a dual effect in the student training process.

Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: The 7th International Conference on Educational Reform (ICER 7) Số: Trang: 637-646 Năm: 2014
[24] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực vận dụng phương pháp Thực nghiệm trong dạy học vật lý qua việc tổ chức dạy học theo Góc – một hiệu quả kép trong quá trình đào tạo sinh viên.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, trường đại học sư phạm Hà Nội Số: 02 Trang: 63-74 Năm: 2014
[25] Bài báo: Dạy học theo Góc hướng chủ đề - cách tiếp cận mở trong thực tiễn áp dụng
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 103 Trang: 33-36, 46 Năm: 2014
[26] Bài báo: Dạy học theo Góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học – một hướng mở trong thực tiễn áp dụng
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: Số: 327 Trang: 30-32 Năm: 2014
[27] Bài báo: Chế tạo bộ thí nghiệm minh họa dao động điều hòa của con lắc lò xo, vật lý lớp 12
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 100 Trang: 19-21 Năm: 2013
[28] Bài báo: Khai thác tính sư phạm của bộ cảm biến và thí nghiệm vật lý ghép nối máy tính
Pedagogical aspects related to sensors and physics experiments coupled computers

Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2013
[29] Bài báo: Sơ đồ tiến trình khoa học xây dựng kiến thức - cơ sở quan trọng để thiết kế các góc trong PPDH theo Góc
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 98 Trang: 42-45 Năm: 2013
[30] Bài báo: Chế tạo bộ TN ghép nối máy tính chứng minh biểu thức lực hướng tâm và thí nghiệm về động cơ KĐB ba pha
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ các trường SP toàn quốc lần thứ III, năm 2013 Số: Trang: 200-204 Năm: 2013
[31] Bài báo: Chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng nhiệt điện ghép nối máy tính sử dụng trong dạy học vật lý lớp 11
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: Số: 304 Trang: 57-59 Năm: 2013
[32] Bài báo: Bộ TN động cơ không đồng bộ 3 pha ghép nối máy vi tính (vật lý lớp 12)
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 90 Trang: 9, 14,15 Năm: 2013
[33] Bài báo: Chế tạo bộ thí nghiệm ghép nối máy tính và phần mềm hỗ trợ dạy học các định luật chất khí môn vật lý lớp 10 THPT
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: tháng 11 Trang: 97-103 Năm: 2012
[34] Bài báo: Bộ thí nghiệm khảo sát điện trở suất của kim loại phụ thuộc nhiệt độ ghép nối máy tính (vật lý lớp 11)
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Thiết bị giáo dục Số: tháng 11 Trang: 11-12 Năm: 2012
[35] Bài báo: Vận dụng Microteaching để bồi dưỡng cho sinh viên Sư phạm vật lý phương pháp dạy học theo Góc.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, đại học sư phạm Hà Nội Số: số 9 Trang: 84-92 Năm: 2012
[36] Bài báo: Sử dụng kỹ thuật dạy học Vi mô bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm phương pháp dạy học Hợp đồng.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: Số: tháng 10 Trang: 62-64 Năm: 2011
[37] Bài báo: Một số kĩ năng học tập cần thiết của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Phùng Việt Hải Tạp chí: Số: đặc biệt Trang: 88-89 Năm: 2010
[38] Bài báo: Hoạt động học tập trong dạy học Dự án và những kết quả thu được.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC Khoa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội Số: 04 Trang: 10-18 Năm: 2008
[39] Bài báo: Dạy học theo góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học và những kết quả thu được
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, đại học quốc gia Hà Nội Số: Tập 30, Số 3 Trang: 12-21 Năm: 1014
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề STEM cho học sinh THCS và THPT - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí MinhThành phố Hồ Chí Minh; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2017 - 2018, Quyết định số: 3044/QĐ_ĐHĐN, Ngày 07-09-2018.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (7)
1 Nguyễn Thị Hống Anh

Đề tài: Tổ chức dạy học chủ đề “Các hiện tượng bề mặt chất lỏng” – vật lí 10

ĐHSP- Đại học Đà Nẵng 2017 2018
2 Lê Thi Minh Hạnh

Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập thực tế chương “Cảm ứng điện từ”- Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh

ĐHSP- Đại học Đà Nẵng 2017 2018
3 Trần Kim Thảnh

Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học các kiến thức về dòng điện xoay chiều - Vật lí 12

Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2017 2018
4 Nguyễn Thị Thoảng

Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tế trong dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” - Vật lý 11 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh

Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2017 2018
5 Phan Thị Vương

Đề tài: Tổ chức dạy học chủ đề chương “Chất khí” nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2017 2018
6 Phan Tiến Dậu

Đề tài: Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Những cây cầu trên sông Hàn” cho học sinh lớp 10 THPT.

Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2016 2017
7 Nguyễn Tấn Xứng

Đề tài: Tổ chức dạy học chương “Tĩnh học vật rắn” vật lý 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2016 2017