Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Phú Xuân, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Phú Xuân, cơ sở 2, 176 Trần Phú, Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hangthuy83@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DIỄN NGÔN ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986
Dialogue discourses in Vietnamese novels since 1986

Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 28 Năm: 2016
Quốc tế