Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Vĩnh
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nam
Nơi sinh: TT Huế
Quê quán: Quảng Trị
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Chức vụ: Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyentuanvinh@dhsphue.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/nhakhoa

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2010 đến Năm 2014: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý học chuyên ngành Tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THỰC TRẠNG LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON
The status quo of selecting themes and contents for preschoolers’ science discovery activity about the surrounding environment

Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 121 Năm: 2017
[2] Bài báo: Các thang đo hành vi thích ứng trên thế giới và khả năng sử dụng ở Việt Nam
Adaptive behaviour scales used in the world and their application in Vietnam

Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 60 Năm: 2015
Quốc tế