Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán: Đức Lĩnh - Vũ Quang - Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngữ Văn, Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hoá Việt Nam; Văn học Việt Nam
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenquanghuyht@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~~nguyen-quang-huy

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2007: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Ngữ Văn; Chuyên ngành - Ngữ Văn Tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Văn học Việt Nam; Chuyên ngành - Văn học Việt Nam Tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2013 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Văn học Việt Nam; Chuyên ngành - Văn học trung đại Tại Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2013 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Văn học Việt Nam; Chuyên ngành - Văn học trung đại Tại Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-12-2012 đến 30-05-2018: Giảng viên - Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sự tương tác các mã văn bản trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thể kỷ XXI (qua một số tác giả, tác phẩm chọn lọc)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Quang Huy , Mã số: B2016-DNA-08-TT
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sự tương tác các mã văn bản trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thể kỷ XXI (qua một số tác giả, tác phẩm chọn lọc)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Quang Huy , Mã số: B2016-DNA-08-TT
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sự tương tác các mã văn bản trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI ( qua một số tác giả, tác phẩm chọn lọc)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Quang Huy , Mã số: B2016-DNA-08-TT
[4] Cấp Bộ: Xây dựng khung trí thức và mô hình lí thuyết trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương ở cấp trung học cơ sở
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Trường , Thành viên: Bùi Bích Hạnh ,Đàm Nghĩa Hiếu ,Nguyễn Quang Huy , Mã số: B.2016.DNA.11
[5] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu đối sánh truyện thơ Nôm người Việt và truyện thơ Nôm người Tày từ lí thuyết tâm lí học tộc người
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Huy , Mã số: T2018-TN-08
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Bích Câu kì ngộ, Lâm tuyền kì ngộ từ góc nhìn Tâm lí học chiều sâu của C. Jung
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Huy , Mã số: T2013-03-08
[7] Cấp cơ sở (Trường): Bích Câu kì ngộ, Lâm tuyền kì ngộ từ góc nhìn tâm lí học chiều sâu của C. Jung
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Huy , Mã số: T2013-03-18

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917 - 1934)
Thought of nation economic development on Nam Phong magazine (1917 - 1934)

Tác giả: Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy Tạp chí: “ Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn Số: 2 Trang: 1315-1321 Năm: 2019
[2] Bài báo: CƯỠNG BỨC, ÁP CHẾ VÀ TỰ TỬ TRONG TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI TÀY: PHÂN TÍCH ĐỐI SÁNH TRƯỜNG HỢP HAI NHÂN VẬT NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN KIỀU VÀ BIOÓC LẢ TỪ GÓC NHÌN TÂM LÍ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI
VIOLENCE, TYRANNY AND SUICIDE IN VIET’S AND TAY’S NOM POETIC STORIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CASES OF TWO HEROINES IN THE TALE OF KIEU AND THE BIOOC LA FROM THE PERSPECTIVE OF THE PSYCHE, SOCIETY AND CULTURE OF ETHNICITY

Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 32 Năm: 2018
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI VIỆT VÀ TRUYỆN THƠ NÔM NGƯỜI TÀY TỪ LÍ THUYẾT TÂM LÍ - VĂN HÓA TỘC NGƯỜI: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG
RESEARCH INTO VIET’S AND TAY’S NOM POETIC STORIES FROM THE PSYCHO-CULTURAL THEORY OF ETHNICITY: HISTORY AND PROSPECTS

Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 58 Năm: 2018
[4] Bài báo: THƠ VĂN NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÌN TỪ GƯƠNG MẶT NHÀ NHO TÀI TỬ ĐẾN CON NGƯỜI CỦA SỰ CHƠI
NGUYEN CONG TRU IN HIS LITERATURE: FROM AN AMATEURISH CONFUCIAN FIGURE TO A PLAYFUL HUMAN BEING

Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 34 Năm: 2017
[5] Bài báo: THƠ VĂN NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÌN TỪ GƯƠNG MẶT NHÀ NHO TÀI TỬ ĐẾN CON NGƯỜI CỦA SỰ CHƠI
NGUYEN CONG TRU’S LITERATURE FROM AMATEURISH CONFUCIAN FIGURE TO HUMAN BEING OF PLAY

Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 26(05) Trang: 109-112 Năm: 2017
[6] Bài báo: Động thái tri thức bản địa đầu thế kỉ XX - nhìn từ trường hợp Huỳnh Thúc Kháng
Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: Số: 344/10 Trang: Năm: 2017
[7] Bài báo: Sự kiến tạo các quyền lực thiêng trong văn hóa–văn học Việt Nam trung đại và sự hiện diện của nó trong Truyện Nôm bác học
Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa Số: Trang: 141-152 Năm: 2016
[8] Bài báo: BÀN VỀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NAM XƯƠNG NỮ TỬ TRUYỆN CỦA NGUYỄN DỮ
The participatory spirituality in Nguyen Du’s “A new cry from a broken heart”

Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 37 Năm: 2015
[9] Tham luận: Hai nẻo mộng truyền kì
Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: KY Hội thảo Phân tâm học với văn học Số: Trang: 99-115 Năm: 2014
Quốc tế
[1] Tham luận: The influences of research environment on research productivity of academics in Higher Education institutes – A case study in Vietnam
The influences of research environment on research productivity of academics in Higher Education institutes – A case study in Vietnam

Tác giả: Nguyễn Quang Huy Tạp chí: Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia Số: Trang: Năm: 2013