Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Văn Công
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Phòng 209, nhà C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
E-mail: congtv@vnu.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO HỌC SINH RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
Primary school teachers’ awareness of inclusive education for students with attention deficit hyperactivity disorder

Tác giả: Trần Văn Công Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 93 Năm: 2016
Quốc tế