Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Thanh Tịnh
Ngày sinh: 1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn, Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2012
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Khoa học Giáo dục; Tâm lý học giáo dục; Lí luận và Phương pháp giảng dạy Văn - Tiếng Việt; Lí luận văn học; Ngôn ngữ; Lí luận và Phương pháp giảng dạy; Lí luận và Phương pháp dạy học; Tiếng Việt cho người nước ngoài
Chuyên ngành giảng dạy: Tiếng Việt cho người nước ngoài; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 44 Trần Huy Liệu - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ltttinh@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-thanh-tinh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2008 đến Năm 2012: Trình độ - Đại học; Ngành - Cử nhân Sư phạm; Chuyên ngành - Sư phạm Ngữ Văn Tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Lí luận và Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt Tại Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-12-2012 đến nay: Giảng viên - Khoa Ngữ Văn - Đại học Sư phạm
Từ 01-11-2018 đến 01-11-2020: Project Assistant- Trợ lí dự án - Đại học Leiden

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Vận dụng Rubrics xây dựng chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt cho sinh viên người nước ngoài thuộc Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Tịnh , Mã số: B2016-ĐN03-04

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thành phần xen và nỗ lực mờ hoá cốt truyện của Lan Khai
Tác giả: Lê Thị Thanh Tịnh Tạp chí: Hội thảo Quốc gia "Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hoá" Số: Trang: Năm: 2016
[2] Bài báo: TÍCH HỢP LÍ THUYẾT TIẾP NHẬN TRONG NỘI DUNG DẠY HỌC VĂN HỌC SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Lê Thị Thanh Tịnh Tạp chí: Seminar Dạy học tích hợp môn Ngữ Văn Số: Trang: Năm: 2016
[3] Bài báo: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỐN TỪ NGỮ HÁN VIỆT CHO HỌC SINH QUA GIỜ ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI
The status quo of the “Sino-Vietnamese” vocabulary development for students through reading comprehension classes based on middle-period Vietnamese literary works

Tác giả: Lê Thị Thanh Tịnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 112 Năm: 2015
[4] Bài báo: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LỚP TỪ NGỮ HÁN VIỆT CHO HỌC SINH GẮN VỚI CÁC BƯỚC ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI
DEVELOPMENT THE WORD CLASS OF “HAN VIET” IS ASSOCIATED WITH STEPS OF READING COMPREHENSION VIETNAM’S CLASSICAL LITERATURES

Tác giả: Lê Thị Thanh Tịnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 10-2014 Trang: Năm: 2014
[5] Bài báo: Vận dụng lý thuyết tiếp nhận vào việc nâng cao chất lượng dạy học Văn học sử ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Lê Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Thị Thuỳ Trang Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[6] Bài báo: THÀNH PHẦN XEN CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT “LẦM THAN” CỦA LAN KHAI
THE INTERFERING - COMPONENTS IN PLOT IN “LAM THAN” OF LAN KHAI

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường, Lê Thị Thanh Tịnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8[57] 2012 Trang: 103-106 Năm: 2012
[7] Bài báo: NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG “NHẪN THẠCH” CỦA ATIQ RAHIMI
THE ART OF NARRATIVE GENRE IN “SYNGUÉ SABOUR – PIERE DE PATIENCE” OF ARIQ RAHIM

Tác giả: Lê Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Kiều Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2011
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giải Nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2012.
[2] Bằng khen - Lao động tiên tiến - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2015.
[3] Giấy khen - Lao động tiên tiến - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2014.
[4] Giấy khen - Giải Nhất Cuôc thi Nữ sinh viên hôm nay- Nữ nghị sĩ tương lai - Thành phố ; Năm: 2012.
[5] Giấy khen - Giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2011.
[6] Giấy khen - Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2012.