Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Trọng Đại
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lịch sử, Tại: Đại học sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1997
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử – văn hoá Việt Nam; Lịch sử thế giới hiện đại; Lịch sử Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Lê Trọng Đại - Khoa khoa học Xã hội - Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: letrongdaidhqb@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1993 đến Năm 1997: Trình độ - Đại học; Ngành - Khoa học lịch sử; Chuyên ngành - Lịch sử Tại Đại học sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2002 đến Năm 2004: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Khoa học lịch sử; Chuyên ngành - Lịch sử thế giới cận - hiện đại Tại Đại học sư phạm Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-1997 đến 23-10-2006: Giảng viên, Tổ trưởng chuyên môn tổ Lịch sử -Địa lỹ - Trường CĐSP Quảng Bình
Từ 24-10-2006 đến 20-03-2016: Giảng viên, Nhóm trưởng chuyên môn, Trưởng bộ môn - Trường Đại học Quảng Bình

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
School years of general Vo Nguyen Giap

Tác giả: Lê Trọng Đại Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 59 Năm: 2016
Quốc tế