Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Vân Trúc Ly
Ngày sinh: 1990
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Không
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ Báo chí - Khoa Ngữ Văn - Trường ĐH Sư phạm - ĐN Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: trucly.levan@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-van-truc-ly

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Trần Thị yến Minh , Thành viên: Lê Vân Trúc Ly , Mã số: dDD2015-03-74

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Enhancing effectiveness of giving climate change information in Danang newspaper at present

Tác giả: Lê Vân Trúc Ly Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 55 Năm: 2017
Quốc tế