Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Roãn Thị Ngân
Ngày sinh: 1990
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Thạc sĩ (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Số 41A, đường Phú diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
E-mail: rtngan@hunre.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT PHÂN LỚP THEO MỘT SỐ LỚP CON CỦA CÁC TOÁN TỬ T-CHUẨN VÀ T-ĐỐI CHUẨN TRÊN CÁC TẬP MỜ TRỰC CẢM
A classification into subclasses of intuitionistic T-norms and T-conorms for intuitionistic fuzzy sets

Tác giả: Roãn Thị Ngân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 19 Năm: 2016
Quốc tế