Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hồ Khắc Hiếu
Ngày sinh: 1968
Giới tính: Nam
Nơi sinh: cần cập nhật
Quê quán: Cần cập nhật
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Duy Tân, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Duy Tân
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hieuhk@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG HỌC CÁC THAM SỐ TỰ KHUẾCH TÁN TRONG KIM LOẠI SẮT
Thermodynamic calculations of self-diffusion parameters in iron

Tác giả: Hồ Khắc Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 17 Năm: 2019
Quốc tế