Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng Phương
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hangphuong19@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-hang-phuong

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 05-01-2009 đến 10-01-2010: - Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ, ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Từ 12-01-2011 đến nay: - Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội, Đại học Thăng Long, Hà Nộ
Từ 11-01-2012 đến nay: - Giảng viên Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: T2015 – 03 - 29
[2] Cấp cơ sở (Trường): Kỹ năng tư vấn học tập của giảng viên trong trường đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: QGTT.11.10
[3] : Thanh thiếu niên với Game bạo lực: Những phân tích từ góc độ tâm lý xã hội và các giải pháp can thiệp
Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Đức , Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: VI1.1-2010.02
[4] : Xây dựng mô hình cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường đại học Việt Nam (Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG HN, 2009-2010)
Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Đức , Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: QGTĐ.10.14
[5] Cấp Bộ trọng điểm: Nữ trí thức Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước
Chủ nhiệm: Trần Thị Minh Đức , Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương ,Lê Thị Thanh Thuỷ , Mã số: DTTD.2009
[6] Cấp cơ sở (Trường): Những tổn thương tâm lý đặc trưng ở phụ nữ
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: DGTT.2010
[7] Cấp cơ sở (Trường): Stress học đường và những ảnh hưởng của nó đến tâm lý học sinh cuối cấp PTTH
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: DGTT.2008
[8] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng thang lo âu Zung để tìm hiểu thực trạng lo âu ở học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: NCKH2005
[9] : Sử dụng thang tự đánh giá lo âu của Spilberger để tìm hiểu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh Trung học phổ thông
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: NCKH2005
[10] Cấp Bộ: Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối tình dục nơi công cộng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh ,Nguyễn Thị Hằng Phương , Mã số: B2016-DNA-09-TT

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: HỰC TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 (NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
REALITY OF BEING STRESSED IN 12TH GRADE A RESEARCH UNDERTAKEN BY STUDENTS IN DA NANG

Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Thị Hằng Phương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 98 Năm: 2019
[2] Bài báo: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
RESEARCH ABOUT HAPPINESS OF STAFF IN DANANG UNIVERISTY

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 32 Trang: 66-72 Năm: 2019
[3] Bài báo: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
RESEARCH ABOUT HAPPINESS OF STAFF IN DANANG UNIVERISTY

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 32 Trang: 66-72 Năm: 2019
[4] Bài báo: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: Bùi Văn Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Trang: 109 - 112 Năm: 2019
[5] Bài báo: Nghiên cứu về hạnh phúc của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
LIVABLE CITY - LIVEABLE LIFE: ASSESSMENT OF HAPPINESS OF CITIZENS OF DANANG, A CITY IN THE CENTRAL OF VIETNAM – RESEARCH FOR SOCIAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tác giả: Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability, 49th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's name and 130th Anniversary Celebration of Mahidol Univers Số: 1 Trang: Năm: 2018
[6] Bài báo: NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN
KINDGARTEN TEACHERS’ AWARENESS ON INCLUSIVE EDUCATION FOR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS CHILDREN

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Văn Vân Tạp chí: TC Khoa học Giáo dục Việt Nam Số: 6 Trang: 75-79 Năm: 2018
[7] Bài báo: NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ LO ÂU CỦA NỮ CÁN BỘ THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Anxiety of women at Da Nang university

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 Số: Trang: 1435-1446 Năm: 2016
[8] Bài báo: Mức độ hạnh phúc của phụ nữ Việt Nam
HAPPINESS INDEX OF WOMEN IN VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Văn Vân Tạp chí: International Conference on Sciences and Social Sciences (ICSSS 2016) Số: Trang: 10-22 Năm: 2016
[9] Bài báo: Hứng thú học tập của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐHĐN.
LEARNING INTEREST OF STUDENTS IN PSYCHOLOGICAL - EDUCATION DEPARTMENT, PEDAGOGICAL UNIVERSITY - DA NANG UNIVERSITY

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: Trang: 779-787 Năm: 2016
[10] Bài báo: Nhận thức và nhu cầu của phụ huynh về hoạt động tham vấn tâm lý học đường (Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng)
Parent's awareness and needs for psychological counseling (Research in Da Nang City)

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: kỷ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 Số: Trang: Năm: 2016
[11] Bài báo: Công tác xã hội trong bệnh viện – Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn
Social work in hospital - Viewed from the perspective of theory to practice

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: 2. Hội thảo Khoa học quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội, Tp HCM, 2016 Số: 1 Trang: 357-363 Năm: 2016
[12] Bài báo: NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ VẤN ĐỀ LÀM VIỆC TRÁI NGÀNH HIỆN NAY
AWARENESS OF SOCIAL WORK STUDENTS ABOUT ISSUES INDUSTRY WORKING

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: KY hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN Số: 1 Trang: 243-250 Năm: 2015
[13] Bài báo: Thực trạng định hướng nghề của học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình
Plans to career options of students ih high shool in Yen Mo district, Ninh Binh province

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: KY hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN Số: 1 Trang: 207-217 Năm: 2015
[14] Tham luận: Cảm nhận về quá trình học lý thuyết và thực hành công tác xã hội trong bệnh viện
Perception of the the theory and practice of social work in hospitals

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Hội thảo kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành CTXH, Đồng Tháp Số: Trang: Năm: 2015
[15] Tham luận: Kỹ năng tư vấn của cố vấn học tập trong các trường đại học
Counseling skills of academic advisors in universities

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học Số: Trang: 234-245 Năm: 2012
[16] Bài báo: Phân tích một trường hợp trẻ dùng máy trợ thính và quá trình hỗ trợ tâm lý cho gia đình của trẻ
Analysis of a case of children using hearing aids and the process of psychological support for the child's family

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Nguyễn Thị Kim Hoa Tạp chí: Sổ tay Công tác xã hội Số: Trang: 15-22 Năm: 2012
[17] Tham luận: Thực trạng các vấn đề khó khăn và nhu cầu hỗ trợ tâm lý của trẻ em trong các trung tâm bảo trợ xã hội
Current status problem and psychological support needs of children in the social welfare center

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Công tác xã hội lần thứ 15 Số: Trang: 111-122 Năm: 2012
[18] Bài báo: Thái độ xã hội về hiếm muộn/vô sinh: Thực trạng và cách ứng phó của người phụ nữ, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: 20 năm khoa xã hội học – thành tựu và thách thức
Social attitudes about infertility/sterility: Reality and the woman's response

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: NXB ĐHQG Hà Nội Số: Trang: 350-358 Năm: 2011
[19] Bài báo: Thực trạng tổn thương tâm lý ở phụ nữ hiếm muộn/vô sinh
Psychological trauma among reproductive delayed or infertility woman

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Tạp chí Gia đình và giới, Hà Nội Số: Trang: 68-80 Năm: 2011
[20] Tham luận: Phân tích một số nguyên nhân dẫn đến Rối nhiễu Tâm lý và nhu cầu được hỗ trợ tâm lý của học sinh THPT
Analyze some of the causes of psychological harassment and psychological support needs of high school students

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần 2, ĐHSP Huế Số: Trang: 345-356 Năm: 2011
[21] Tham luận: Một vài suy ngẫm đối với Giáo dục Mầm non hiện nay
Reflection on the current Childhood Education

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế, “Thực tiễn Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và Nhật Bản hiện nay Số: Trang: 10--18 Năm: 2010
[22] Tham luận: Xây dựng môi trường học đường văn hóa bắt đầu từ giao tiếp văn hóa
Cultural construction of the school environment starting communication culture.

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo "Giáo dục văn hóa giao tiếp trong nhà trường" Số: Trang: 155-166 Năm: 2009
[23] Tham luận: Tham vấn học đường và thực trạng nhu cầu tham vấn của học sinh Trung học phổ thông
School consultation and consultation needs of high school students

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc tế Số: Trang: 325-335 Năm: 2009
[24] Bài báo: Thực trạng và nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Quảng Bình
Anxiete

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Tạp chí Tâm lý học Số: Trang: 20-30 Năm: 2009
[25] Bài báo: Vai trò của cha mẹ trong việc giảm thiểu rối loạn lo âu cho con cái ở lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông
Anxiete aux enfants

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Tạp chí Gia đình và giới, Hà Nội Số: Trang: 56-65 Năm: 2009
[26] Bài báo: Nguyên nhân dẫn tới lo âu bệnh lý ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông trung học – xét từ phía phương pháp giáo dục của cha mẹ
Cause of pathological anxiety in high school students ages high school

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu Số: Trang: 12--13 Năm: 2007
Quốc tế
[1] Bài báo: Quan điểm của giáo viên về các biện pháp hỗ trợ cho trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
SUPPORTING CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AT SCHOOL – TEACHER’S OPINION

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Nguyễn Thị Phương Trang Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: 326-331 Năm: 2018
[2] Bài báo: Mỗi tương quan giữa lo lắng và thành tích thi đấu thể thao ở ĐH Đà Nẵng
The Relationship Between Anxiety And Sporting Achievements Of Students At Danang University

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Cộng sự Tạp chí: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports Số: Trang: 25-30 Năm: 2016
[3] Bài báo: Công tác xã hội trong bệnh viện - Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn
Công tác xã hội trong bệnh viện - Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn

Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Thị Hằng Phương Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội, Tp HCM, 2016 Số: Trang: 350 -356 Năm: 2016

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Bằng khen trong Hoạt động tình nguyện của Tỉnh đoàn Tuyên Quang - Thành phố ; Năm: 2003.
[2] Bằng khen - Bằng khen trong Hoạt động tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội - Thành phố ; Năm: 2004.
[3] Giấy khen - Giấy khen về Hoạt động tình nguyện, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội - Cấp trường ; Năm: 2005.
[4] Giấy khen - Giấy khen của Tổng công ty đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội (vì các hoạt động trong thời gian ở trong Làng Sinh viên 2001-2005) - Cơ sở .
[5] Giấy khen - Giấy khen Giải nhất Nghiên cứu khoa học (Cấp Khoa Tâm lý học, cấp trường ĐHKHXH&VN và cấp ĐHQG năm 2005). - Cơ sở ; Năm: 2005.
[6] Bằng khen - Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Khác ; Năm: 2018.